Per Sant Jordi... una auca ENRERA
Alumnes de l'IES Santa Margarida i els Monjos

El poble ha arribat
un drac malvat.


El poble està espantat
perquè el drac està afamat.


Aquest drac menja animals
i tota mena d'espècies naturals.


La princesa ha triat
i a la pobra li ha tocat.


El drac es va menjar a la princesa
per tenir la boca més encesa.


Sant Jordi ha arribat
i la vida del drac s'ha acabat.


De la sang que el drac tragué
un roser aparegué.

---