Per Sant Jordi... una auca ENRERA
Alumnes de 1r.C ESO IES Santa Margarida i els Monjos

El drac amb l'alč podrit
mata la gent com mosques i mosquits.


Al drac afamat de gana
i les ovelles aterroritzades.


El drac tanta fam tenia
que es menjava dues persones cada dia.


A la princesa va tocar
i tot el poble va plorar.


Sant Jordi tot cavaller
afrontarŕ el drac i el seu alč.


Sant Jordi mata al drac salvatge
i de la sang blanca surt un formatge.

---