Per Sant Jordi... una auca ENRERA
Alumnes de 1r. i 2n. CS i 8. EGB Escola Can Puig

.......

---