logo del Departament d'Ensenyament la Generalitat de Catalunya
El meu XTEC

Projecte de convivència

Presentació

Els recursos que es presenten segueixen els criteris següents:

 • Sensiblització i reflexió, com poden ser bilbiografia, articles, llicències d’estudis i pàgines web.
 • Eines, estratègies i models  per poder dur a terme les propostes d’actuació del Projecte de convivència.
 • Bones pràctiques de centres, que aporten la seva experiència en matèria de convivència i que poden compartir omplint aquesta fitxa i enviant-la per correu electrònic (eif.ensenyament@gencat.cat) amb l'assumpte bones pràctiques i el codi de centre.

 • Possibilitats formatives que s’ofereixen sobre el tema.

Recursos. Destacats

 • Publicació del protocol d’actuació entre els Departaments d’Interior i d’Ensenyament de prevenció, detecció i intervenció enfront conductes d’odi i discriminació

  Departament d'Interior / Departament d'Ensenyament
 • Publicació del protocol d'actuació elaborat pels departaments de Benestar Social i Família i d'Ensenyament per garantir una intervenció coordinada en les situacions de conflicte, assetjament escolar, o comissió d'una infracció penal denunciada en la qual estiguin implicats menors de catorze anys

  Departaments de Benestar Social i Família / Departament d'Ensenyament
 • Publicat l'informe elaborat pel Departament d'Ensenyament amb les dades destacades i síntesi de resultats de l'ECESC 2011-2012

  Departament d'Ensenyament
 • Aquesta Kxa ofereix activitats per a treballar diferents aspectes que intervenen en la convivència. Amb aquest recurs es treballa la competència social, la comunicació, les emocions, l’acollida, la inclusió i la cultura de la pau i mediació, en les diverses etapes d'Educació Infantil i Primària.

  Neus Ferrer, Miquel Pérez i Anna Rodón
 • Conjunt d'activitats i materials per aplicar directament a l'aula per  treballar aspectes de convivència des d'un punt de vista curricular i atenent a les competències bàsiques.
  Totes les activitats de les Kxs són autoavaluables

  Neus Ferrer, Miquel Pérez i Anna Rodón.
 • Material de formació que aporta recursos per educar l’alumnat en la gestió positiva dels conflictes: comunicació, emocions, presa de decisions...

  Departament d'Ensenyament

Enllaç d'interès