logo del Departament d'Ensenyament la Generalitat de Catalunya
El meu XTEC

Currículum i orientació

  Currículum

  Normativa

  Orientacions

  El treball de recerca

  Estada a l'empresa

  Premis extraordinaris

  Estudis posteriors

  Batxibac

Destaquem

Batxillerat

Novetats

 • Per poder examinar-se al Tribunal Ordinari Específic de les PAU, els centres de batxillerat han de presentar a l’Oficina d’Accés a la Universitat les sol·licituds dels alumnes amb dislèxia, com a màxim fins al 20 de febrer de 2015.

  Departament d'Ensenyament
 • Els centres poden fer aquesta oferta a:
  - Batxillerat, per a les matèries de modalitat i optatives, amb un màxim de dues matèries per alumne i curs. El curs 2014-15 s'amplia l'oferta d'optatives amb Llengua i cultura occitanes.
  Els alumnes ho poden sol·licitar en el seu centre quan formalitzen la matrícula.

  Departament d'Ensenyament
 • Previsió de centres que el curs 2014-2015 impartiran la modalitat d'arts, amb especificació de les vies oferides.

 • Actualització de la llista de lectures prescriptives per a les matèries comunes de llengua (llengua catalana i literatura i llengua castellana i literatura) i per a les matèries de modalitat de literatura (literatura catalana, literatura castellana, literatura universal) que incorpora les lectures de la promoció 2014-2016.

  Departament d'Ensenyament
 • El treball L’horreur des enfants roumains, de l’estudiant Iona Lafont Amado, de l’Institut Pere Borrell, de Puigcerdà, ha estat el guanyador de la VIII edició del Premi de Recerca per a la Pau convocat per la Universitat de Barcelona. El jurat, format íntegrament per professorat de la Universitat, ha decidit atorgar el guardó a aquest treball que «aborda un tema delicat que ha vertebrat la història recent de Romania i del qual encara es poden constatar les ferides». 

  Universitat de Barcelona
 • Es tracta d’un treball de recerca que té com a objectiu fer un retrat, per mitjà d’un documental audiovisual, dels alumnes que fan el treball de recerca, acompanyats pel professorat tutor. L’autor és Rubén Llorach i el treball ha estat realitzat durant els cursos 2009-10 i 2010-11 a l’institut Juan Manuel Zafra de Barcelona. Aquest treball ha estat premiat en la VIII edició dels Premis “El CAC a l’escola”.

 • La disposició addicional de l’Ordre ENS/62/2012, de 15 de març, estableix la possibilitat que l'alumnat en possessió del títol de tècnic de formació professional obtingui el títol de batxiller si supera les matèries comunes del batxillerat. Ateses les diverses consultes rebudes, s’han emès les Orientacions sobre l'aplicació de la disposició addicional de l'Ordre ENS/62/2012.

  Departament d'Ensenyament
 • El programa batxibacc permet als alumnes de batxillerat obtenir la doble titulació batxillerat – baccalauréat si cursen un terç de l’horari en llengua francesa, incorporen al seu currículum les matèries Llengua i literatura francesa i Història de França i superen una prova externa.

Temes transversals

Consulta Batxillerat

Estudis universitaris

Centres de suport