logo del Departament d'Ensenyament la Generalitat de Catalunya
El meu XTEC

Batxillerat

  Currículum

  Normativa

  El treball de recerca

  Batxibac

  Estada a l'empresa

  Premis extraordinaris

Premi extraordinari

Els premis extraordinaris de batxillerat són un estímul més per als alumnes i un reconeixement oficial dels seus mèrits que demostra una preparació d'excel·lència en els estudis de batxillerat. Són també una mostra de la constància i compromís pel treball compartit entre estudiant, professorat i família.

Aquest guardó proporciona a l’alumnat els avantatges següents:

  • El reconeixement explícit en el seu expedient acadèmic.
  • L'exempció de les taxes universitàries per al primer curs (d'acord amb el decret que cada any fixa els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya).
  • Un curs gratuït a una Escola oficial d’idiomes.
  • L’estada en un centre de recerca o institució relacionada amb el camp d’interès de l’alumne/a.
  • La possibilitat de participar en els Premis Nacionals de Batxillerat.

Es pot inscriure l'alumnat que hagi obtingut una qualificació mitjana del batxillerat igual o superior a 8,75. S'atorguen en funció dels resultats de les proves que es realitzen de forma específica a tal efecte.

Aquestes proves, que es fan en el decurs d'un matí, consten de dos exercicis. En el primer hi ha un comentari de text històric i un comentari de text literari, un dels quals en català i l'altre en castellà. El segon exercici consta d'una prova sobre la llengua estrangera cursada per l'alumne/a i una altra sobre una matèria que l’alumne/a tria prèviament d’entre les cursades a segon curs i que té continuïtat a la cursada amb el mateix nom a primer curs.

 

Convocatòria del curs 2013-2014

  • L'alumnat haurà de fer la inscripció del 30 de maig al 6 de juny de 2014 a la secretaria del centre en què finalitzi el batxillerat.
  • Els centres educatius han de lliurar les inscripcions al cap de la Inspecció dels serveis territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona no més tard del 18 de juny de 2014.
  • Les proves es realitzaran el 30 de juny de 2014.
  • Per a la realització de les proves l’estudiant haurà de portar material específic.
  • L’acte oficial de lliurament del premi tindrà lloc a començament del curs següent i es comunicarà personalment a les persones i els centres interessats.


RESOLUCIÓ ENS/642/2014, de 13 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels premis extraordinaris de batxillerat corresponents al curs 2013-2014.

 

Inscripció als Premis Extraordinaris del Batxillerat del curs 2013-14


Matèries d'examen (amb exemples de proves)

1r exercici

a) Comentari de text literari (Català / Castellà)

b) Comentari de text històric (Català / Castellà)

2n exercici

a) Idioma estranger: Francès, Anglès, Alemany o Italià

b) (una de les següents)

- Anàlisi musical

- Biologia

- Ciències de la terra i del medi ambient

- Dibuix artístic

- Dibuix tècnic

- Economia de l'empresa

- Física

- Grec

- Llatí

- Matemàtiques

- Matemàtiques aplicades a les ciències socials

- Química

- Tecnologia industrial