logo del Departament d'Ensenyament la Generalitat de Catalunya
El meu XTEC

Presentació

Entenem per competència la capacitat de resoldre problemes reals, aplicant i relacionant coneixements, habilitats i actituds en contextos diversos. Els continguts de les diferents àrees del currículum contribueixen a l’adquisició de les competències bàsiques.


Presentació dels documents d'identificació i desplegament de les competències bàsiques

Conferència del Dr. Jaume Sarramona de presentació dels documents d'identificació i desplegament de les competències.

D'interès

Destacats

Pertany a la col·lecció dels documents d'identificació i desplegament de les competències dels àmbits del currículum i incorpora orientacions metodològiques i d'avaluació


El 13 de maig s'ha celebrat a l'INS Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat la jornada anual de la xarxa CB. Docents d'escoles i instituts de tot Catalunya han reflexionat sobre la formació entre iguals i han compartit experiències sobre el treball i l'avaluació per competències.


Totes les aportacions al fòrum sobre creativitat: què és la creativitat?, pot tothom ser creatiu?, com podem adoptar una actitud creativa a l’aula?...


Congrés organitzat pels CRPs de Nou Barris i Sant Andreu amb experiències desenvolupades i presentades per alumnes d'educació infantil i primària 

Ponències presentades


Col·lecció de tres vídeos amb les valoracions i reflexions dels mestres, els alumnes i les famílies sobre la posada en pràctica de metodologies de treball cooperatiu. 

escola La Roureda, Sant Esteve Sesrovires- Xarxa CB

Experiències de treball globalitzat en col·laboració amb institucions externes al centre. Vídeo amb explicació per part dels alumnes, professors i director del centre. 

Institut Quatre cantons (Barcelona)

Tots els materials del Seminari sobre els Documents per a la identificació i el desplegament de les competències bàsiques dels àmbits lingüístic i matemàtic que permeten als centres conèixer-los  i coordinar els criteris per a la seva aplicació a l'aula. Cal entrar-hi amb l'identificador de l'XTEC.

Departament d'Ensenyament

Llicència d'estudis del Departament d'Ensenyament en la qual es presenten cinc projectes per ajudar a evolucionar les idees científiques i les competències dels infants. Educació infantil i primària

Neus Garriga

Una manera de celebrar una festa tradicional que aprofita totes les potencialitats de l'esdeveniment per a l'assoliment de les competències bàsiques 

Escola d'Alins (ZER Alt Pallars Sobirà)

Qüestionaris per analitzar per cicles i des de la perspectiva competencial el treball que es fa amb els alumnes. Faciliten la reflexió sobre la metodologia més adient i la presa de decisions acordades.

ALEGRIA, F.X. i CABELLO, L.

Modificació d'una activitat d'avaluació del cicle mitjà de l'educació primària; inclou la reflexió del professorat, la valoració de l'aplicació, la veu dels alumnes i uns comentaris metodològics.

Escola Banús; Santa Coloma de Gramenet (Xarxa de CB)

La Xarxa

Orientacions generals

Documentació

Documents per a la identificació i el desplegament de les competències bàsiques

Currículum

Referències