logo del Departament d'Ensenyament la Generalitat de Catalunya
El meu XTEC

AgendaNo hi ha esdeveniments en el període

Destacats

Currículum d

DECRET 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria.


Documents per a l

El curs 2015-2016 es produeixen uns ajustament organitzatius derivats de la norma bàsica per als alumnes de 1r de batxillerat, sense afectar el currículum de les matèries que continua vigent. El segon de batxillerat del curs 2015-2016 es continua regint pel Decret 142/2008. 


La literatura a l

Document d’orientacions pràctiques que pretén col·laborar en l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua i de la literatura des d’un enfocament competencial a partir de la lectura d’una selecció de textos literaris.


 Orientacions pràctiques per a la millora de l'ortografia

Orientacions pràctiques per a la millora de l

Document d'orientacions per a la millora de l'ortografia tant en llengua catalana com castellana per a l'etapa d'educació secundària obligatòria. 


Currículum d

DECRET 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària.


 Currículum provisional 1r i 3r d'ESO 2015-2016 

Currículum provisional 1r i 3r d

Avançament de la documentació disponible corresponent al currículum provisional de 1r i 3r de l'educació secundària obligatòria per al curs 2015-2016.


Orientacions pràctiques per a la millora de la geometria

Publicació del document. El treball assenyala possibles línies de millora i, per l’altre, concretant aquestes línies, aporta una mostra d’activitats d’aula que responen a un enfocament reflexiu, constructiu, experimental i contextualitzat del treball geomètric.


Lectures de batxillerat (2015-2017)

Llista de lectures per a les matèries de llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, literatura catalana, literatura castellana i literatura universal, que incorpora les lectures de la promoció 2015-2017.


 

Temes transversals

Competències bàsiques

Organisme

Enllaços d'interès