logo del Departament d'Ensenyament la Generalitat de Catalunya
El meu XTEC

Destacats

 • La literatura a l

  Document d’orientacions pràctiques que pretén col·laborar en l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua i de la literatura des d’un enfocament competencial a partir de la lectura d’una selecció de textos literaris

  Departament d'Ensenyament
 • Saló Ensenyament 2015

  Materials i enregistraments de la Jornada d’informació sobre el Saló de l’Ensenyament

  Departament d'Ensenyament
 • Educació en valors socials i cívics

  Pàgina de suport amb recursos i orientacions per a la nova àrea de l'educació primària

  Departament d'Ensenyament
 • Ítems alliberats competència científica. Pisa 2015

  El volum inclou trenta-cinc preguntes alliberades noves, extretes de vuit unitats de la prova pilot de PISA 2015

  Departament d'Ensenyament
 • Lectures de batxillerat (2015-2017)

  Llista de lectures per a les matèries de llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, literatura catalana, literatura castellana i literatura universal, que incorpora les lectures de la promoció 2015-2017

  Departament d'Ensenyament
 • Orientacions pràctiques per a la millora de l

  Document d'orientacions per a la millora de l'ortografia tant en llengua catalana com castellana per a l'etapa d'educació secundària obligatòria. Emissió de la presentació

  Departament d'Ensenyament
 • Material d

  Col·lecció de problemes de ciències, física, química, tecnologia i matemàtiques ambientats en un escenari d’actuació real dels bombers, per explicar les causes que provoquen aquestes situacions de risc

  Departament d'Interior

Temes transversals

Competències bàsiques

Organisme

Enllaços d'interès