logo del Departament d'Ensenyament la Generalitat de Catalunya
El meu XTEC

Presentació

Els programes de diversificació curricular (PDC) permeten una organització dels continguts i les matèries diferent a l'establerta amb el caràcter general per tal que els alumnes puguin assolir els objectius i les competències bàsiques de l'ESO

Orientacions

Programes de Diversificació Curricular

Programes de Diversificació Curricular als instituts

PDC als instituts

Institut Projecte Vídeo
Institut Joan Guinjoan (Riudoms)

pendent de publicació

Institut Terra Alta (Gandesa)

pendent de publicació

Institut Enric Borràs (Badalona)

pendent de publicació

Institut Jaume Callis (Vic)  
Institut La Serra (Mollerussa)  
Institut Vicenç Plantada (Mollet del Vallès)  
Institut La Serreta (Rubí)  
Institut Abat Oliba (Ripoll)  

Normativa

  • de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria (ESO)

  • de 22 de maig, de modificació del Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria

  • de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació a l'educació secundària obligatòria

  • de 8 de març, de modificació de l’Ordre EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria