logo del Departament d'Ensenyament la Generalitat de Catalunya
El meu XTEC

Orientacions

Document d'orientacions per a la implementació d'un programa de diversificació curricular (PDC)

Característiques

Adequat a la singularitat de l'alumnat i del centre, vinculat a l'entorn, garantint la continuïtat en la formació posterior.

Modalitats

Aules Obertes: 100% en el centre educatiu. Projectes Singulars: fins al 40% activitats fora del centre.

Alumnat

Alumnat de 3r i 4t d'ESO amb dificultats d'aprenentatge i baix nivell de competències

DIsseny

Organització per àmbits o projectes interdisciplinaris

Pràctica fora dels centres

Continuïtat formativa

Tutoria i avaluació

Seguiment individualitzat i avaluació específica

Models

Guió per a la redacció d'un PDC

Memòria d'un PDC

Tramitació dels convenis

Programes de Diversificació Curricular

Presentació

Camins singulars per la continuïtat formativa

Els programes de diversificació curricular (PDC) s'adrecen a l'alumnat de 3r i 4t d'ESO i permeten una organització dels continguts i les matèries diferent a l'establerta amb el caràcter general per afavorir que els alumnes assoleixin els objectius i les competències bàsiques de l'etapa

Programes de Diversificació Curricular als centres

Per què fer un PDC al centre

Els PDC als instituts [ppt]

Programes de Diversificació Curricular a Catalunya

Destacats

Normativa

  • d'ordenació dels ensenyaments de l'ESO

  • modificació del Decret 143/2007 d'ordenació dels ensenyaments de l'ESO

  • del procés d'avaluació a l'ESO

  • de modificació de l’Ordre EDU/295/2008 del procés d’avaluació a l’ESO

Altres enllaços

Vídeos d'interès