logo del Departament d'Ensenyament la Generalitat de Catalunya
El meu XTEC

Destaquem

Consulta ESO

Centres de suport

Destacats

Educació Secundària Obligatòria
Departament d'Ensenyament

 

Currículum d

DECRET 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria.

Departament d'Ensenyament
 

 

 • Currículum provisional 1r i 3r d

  Avançament de la documentació disponible corresponent alcurrículum provisional de 1r i 3r de l'educació secundària obligatòria per al curs 2015-2016.

  Departament d'Ensenyament
 • Propostes didàctiques de disseny d

  Desenvolupament de les propostes didàctiques de disseny d'apps per a ESO i cicles formatius de Grau Mitjà.
  Es pot accedir als materials curriculars, al video que il·lustra el treball de l'alumnat a l'aula i a la informació sobre la formació específica del professorat. Versió en català i anglès actualitzada el juny de 2015.

  Departament d'Ensenyament
 • Orientacions pràctiques per a la millora de la geometria

  Publicació del document. El treball assenyala possibles línies de millora i, per l’altre, concretant aquestes línies, aporta una mostra d’activitats d’aula que responen a un enfocament reflexiu, constructiu, experimental i contextualitzat del treball geomètric.

  Departament d'Ensenyament
 • La literatura a l

  Document d’orientacions pràctiques que pretén col·laborar en l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua i de la literatura des d’un enfocament competencial a partir de la lectura d’una selecció de textos literaris. Per aquest motiu, planteja diverses activitats que tenen com a objectiu principal fomentar la lectura literària com a font de gaudi estètic i conscienciació d’un mateix i del món que ens envolta

  Departament d'Ensenyament
 • Alumnat dislèctic a l

  Recull de les orientacions generals i específiques per l’atenció de l’alumnat dislèctic a l’ESO.

 • Proves anuals per a l

  Com cada any, tots els centres educatius que imparteixen ensenyaments d’educació secundària obligatòria han de convocar les proves per a l’obtenció del títol de graduat en ESO per a l’alumnat que no l’hagi obtingut en finalitzar l’etapa esmentada i compleixi determinats requisits.

  Informació específica per als centres educatius

 • Orientacions per a la millora de l

  Document d'orientacions per a la millora de l'ortografia tant en llengua catalana com castellana per a l'etapa d'educació secundària obligatòria. Conté l'emissió de la presentació i el PDF de la presentació

  Departament d'Ensenyament
 • Material d

  Col·lecció de problemes de ciències, física, química, tecnologia i matemàtiques ambientats en un escenari d’actuació real dels bombers, per explicar les causes que provoquen aquestes situacions de risc

  Departament d'Interior
 • Matèries de l

  Els centres poden fer aquesta oferta a:
  Tercer curs de l’ESO, per a la matèria optativa específica de segona llengua estrangera.

  - Quart curs de l'ESO, per a les matèries optatives específiques d'informàtica i/o de segona llengua estrangera.

  Departament d'Ensenyament

 

Temes transversals

Enllaços d'interès