logo del Departament d'Ensenyament la Generalitat de Catalunya
El meu XTEC

Documents

Presentacions que s'ha utilitzat al territori per presentar el document "Currículum i orientacions 0-3"

Presentació 

Presentació amb notes 

Currículum

 • Fa dos anys que es va aprovar el decret que regula els ensenyaments del primer cicle d’educació infantil, es tracta del Decret 101/2010 de 3 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments del primer cicle d’educació infantil. Ara, amb les orientacions pel desplegament del currículum s'ha volgut complimentar i dotar de més significat la normativa, amb unes indicacions que deixin clar el seu caràcter plenament educatiu però adequat al nivell evolutiu dels infants d'entre 0 i 3 anys  

    

  Vídeo de la presentació a càrrec de la directora general d'ed.infantil i primària Sra. Alba Espot i  conferència de la Dra. Montserrat Antón, directora de l'Institut de Ciències de l'Educació de la UAB.

  Departament d'Ensenyament
 • Presentació del currículum del segon cicle d'educació infantil. Exposa la finalitat, capacitats, àrees i també la reflexió metodològica per al seu desenvolupament

  Departament d'Ensenyament
 • Document amb orientacions per a la intervenció educativa i el desplegament curricular en el projecte educatiu de centre

  Departament d'Ensenyament