logo del Departament d'Ensenyament la Generalitat de Catalunya
El meu XTEC

Enllaços

Centres de suport

Destacats

 •  Pàgina de suport amb recursos per a l'àrea d'educació en valors socials i cívics

  Departament d'Ensenyament, setembre 2014
 •  Infografia realitzada a partir de la publicació de l'OCDE: "Els continguts de l'aprenentatge"

  Fundació Jaume Bofill - OCDE
 • Propostes de treball sobre els documents d'identificació i desplegament de les competències bàsiques

  Departament d'Ensenyament
 • número monogràfic de la revista "Quaderns d'avaluació" amb reflexions i amb anàlisi d'experiències sobre la coordinació entre l'educació primària i la secundària.

  Consell Superior d'Avaluació
 • Nova pàgina web dels bombers de la Generalitat de Catalunya en la que podem trobar: activitats pedagògiques, visualitzacions de vídeos, com contactar per realitzar les visites...Una nova eina de gran utilitat per a les escoles

  Bombers Generalitat de Catalunya
 • Vídeo que mostra l'experiència de l'escola El Vapor de Terrassa relacionada amb la didàctica de l'expressió oral i en concret amb el treball del diàleg a l'estona de la rotllana

  Departament d'Ensenyament
 • Recursos per treballar la geometria al cicle inicial, mitjà i superior de l'educació primària, amb activitats preparades per a posar en pràctica a l'aula.

  Proposta de la setmana

  Per animar-ho, cada setmana una proposta per pensar i resoldre (Primària i Secundària)

  CREAMAT
 • Selecció de materials didàctics, adreçada al professorat, que poden ser utilitzats com a referència, com a model, amb la voluntat que ajudin els mestres i els alumnes a avançar i millorar en els seus aprenentatges.

Diversitat

Competències bàsiques

Projectes i programes