logo del Departament d'Ensenyament la Generalitat de Catalunya
El meu XTEC

Enllaços

Centres de suport

Destacats

DECRET 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària.


Pertany a la col·lecció dels documents d'identificació i desplegament de les competències dels àmbits del currículum i incorpora orientacions metodològiques i d'avaluació


Un exemple del plantejament i de l'estructura del nou currículum.  


Un exemple del plantejament i de l'estructura del nou currículum.  


Un exemple del plantejament i de l'estructura del nou currículum. 


 Pàgina de suport amb recursos per a l'àrea d'educació en valors socials i cívics


Infografia realitzada a partir de la publicació de l'OCDE: "Els continguts de l'aprenentatge". Fundació Jaume Bofill - OCDE


Propostes de treball sobre els documents d'identificació i desplegament de les competències bàsiques.


número monogràfic de la revista "Quaderns d'avaluació" amb reflexions i amb anàlisi d'experiències sobre la coordinació entre l'educació primària i la secundària. Consell Superior d'Avaluació


Nova pàgina web dels bombers de la Generalitat de Catalunya en la que podem trobar: activitats pedagògiques, visualitzacions de vídeos, com contactar per realitzar les visites...Una nova eina de gran utilitat per a les escoles.


Vídeo que mostra l'experiència de l'escola El Vapor de Terrassa relacionada amb la didàctica de l'expressió oral i en concret amb el treball del diàleg a l'estona de la rotllana.


Recursos per treballar la geometria al cicle inicial, mitjà i superior de l'educació primària, amb activitats preparades per a posar en pràctica a l'aula.

Proposta de la setmana. Per animar-ho, cada setmana una proposta per pensar i resoldre (Primària i Secundària)


Selecció de materials didàctics, adreçada al professorat, que poden ser utilitzats com a referència, com a model, amb la voluntat que ajudin els mestres i els alumnes a avançar i millorar en els seus aprenentatges.

Temes transversals

Projectes i programes