logo del Departament d'Ensenyament la Generalitat de Catalunya
El meu XTEC

Presentació

El currículum de l'educació primària esdevé la guia de les activitats educatives escolars, n'explicita les intencions i proporciona línies d'acció adequades als mestres i als altres professionals com a responsables últims de la seva concreció, procurant desvetllar la motivació, la curiositat i la imaginacó dels infants.

Currículum 2015

DECRET 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària.

Departament d'Ensenyament

Avançament Currículum 2015

 Projecte de decret