logo del Departament d'Ensenyament la Generalitat de Catalunya
El meu XTEC

Currículum 2007

 currículum ep

Presentació

El currículum de l'educació primària esdevé la guia de les activitats educatives escolars, n'explicita les intencions i proporciona línies d'acció adequades als mestres i als altres professionals com a responsables últims de la seva concreció, procurant desvetllar la motivació, la curiositat i la imaginacó dels infants.

Avançament Currículum 2015

 Projecte de decret