logo del Departament d'Ensenyament la Generalitat de Catalunya
El meu XTEC

Presentació

La Xarxa CB està formada per un equip de docents que desenvolupen el treball per competències als seus centres, elaboren instruments de suport per orientar els processos de reflexió i la gestió del currículum per competències bàsiques i comparteixen processos d'autoavaluació.

La Xarxa CB està constituïda, actualment, per 37 centres: 23 escoles i 14 instituts.

 

Destacats

Destacats Xarxa CB

 • Disseny i implementació a les aules d'educació primària. Dimensió món actual. Competència 3: Interpretar l'espai a partir dels elements del territori i de les seves representacions per situar-s'hi i desplaçar-s'hi.

  Escola Banús
 • Unitat didàctica  per a l'aprenentatge de la redacció de textos expostius. Amb models de textos dels alumnes en esborrany i en net i amb exemples dels suports donats. 

  Ester Ortiz - Escola Jungfrau
 • Canvi o transformació? Sols o acompanyats? Comencem uns quants? Testimonis sobre el valor de la formació entre iguals en el si de la Xarxa de competències bàsiques.

  Xarxa de competències bàsiques - Departament d'Ensenyament
 • "El treball en xarxa, una eina per aprendre entre iguals". Dissabte 16 de maig a l'Institut Bellvitge. Amb el professor Enric Prats (UB) reflexionarem sobre el valor i els fruits de la formació entre iguals i en xarxa. Compartirem 32 experiències d'aula al voltant de la carpeta d’aprenentatge com a eina d’avaluació formativa i per competències.

  Departament d'Ensenyament
 • La carpeta d’aprenentatge és un instrument que facilita a l’alumne fer evident el que ha après i com ho ha après al llarg d’un període de temps per mitjà del recull raonat d’evidències.

  Xarxa de competències bàsiques - Departament d'Ensenyament
 • Entrevista a la Dra. Neus Sanmartí, catedràtica emèrita de Didàctica de les Ciències a la UAB, amb orientacions i propostes per tal de desenvolupar una avaluació orientada a la millora dels aprenentatges.

  Escoles Magnet
 • Document per reflexionar sobre si els informes d’avaluació, a banda de les qualificacions per àrees, aporten prou informació qualitativa que ajudi l’aprenent -i, de retruc, les famílies- a regular el procés d’aprenentatge per saber què i com ha de millorar. 
  Xarxa de competències bàsiques - Departament d'Ensenyament
 • Proposta d'adaptació de les orientacions metodològiques i d'avaluació de les competències de comprensió lectora per al CI, CM i CS. 

  Escola Banús
 • Rúbrica que pot ajudar als docents a compartir criteris per avaluar la qualitat de les carpetes d’aprenentatge de l’alumnat, amb el benentès que la idea central és que l’alumne -tot fent la carpeta- aprengui, no que aprengui a fer carpetes
  Xarxa de competències bàsiques - Departament d'Ensenyament
 • Els resultats de les proves d'avaluació, a més de poder ser utilitzats per a la funció qualificadora i acreditativa de l’avaluació, també poden gestionar-se de manera que puguin ser útils per a la millora de l’aprenentatge de l’alumnat. Full d'indicadors.
  Xarxa de competències bàsiques - Departament d' Ensenyament
 • Una nova mirada en l'avaluació al servei de l'aprenentatge. L'autora de l'article va participar en el Comenius “SAIL” (Student Assessment for ImprovingLearning) i en el congrés europeu "Avaluar per aprendre" organitzat l'any 2011 pel Departament d'Ensenyament.

  Dra. Jane Jones, King's College London
 • Recull de les 26 experiències d'aula presentades a la Jornada anual 2014 de la Xarxa de competències bàsiques a l'Institut de Bellvitge (L'Hospitalet de Llobregat) amb el lema: "Aprendre amb els altres. Cap a una escola competent"

  Departament d'Ensenyament
 • Vídeo que recull les reflexions de 10 mestres que parlen del que entenen per identitat docent i d'allò que els ha ajudat a construir-la. 

  Departament d'Ensenyament
 • Document sobre el procés que han seguit els alumnes de cinquè d’educació primària de l’escola Torrent de Can Carabassa de Barcelona per elaborar una rúbrica que els ajudés a realitzar amb èxit l’activitat setmanal del quinzet.
  Pepa Carbonell i Núria Ivern
 • En un minut i mig Carles Monereo aporta idees clau sobre l'avaluació  

  Consell Escolar de Catalunya
 • Què fem perquè cada un dels alumnes prengui consciència de què sap, com ho ha après i què ha de fer per millorar-ho?

  Escola Rellinars
 • Col·lecció de tres vídeos amb les valoracions i reflexions dels mestres, els alumnes i les famílies de l'escola La Roureda (Sant Esteve Sesrovires) sobre la posada en pràctica de metodologies de treball cooperatiu i d'avaluació formativa i formadora.

  Departament d'Ensenyament
 • Aquest vídeo recull com els alumnes de 6è curs de primària de l'escola Roureda de Sant Esteve Sesrovires expliquen què són i com usen instruments d'avaluació formativa (les rúbriques) a favor del seu aprenentatge. 

  Escola La Roureda (Sant Esteve Sesrovires)
 • Quatre exemples d'activitats i de proves d'avaluació amb la prova original i la nova prova modificada que incorpora elements competencials. Educació InfantilCicle Inicial , Cicle Mitjà i Cicle Superior

  Escola Banús (Santa Coloma de Gramenet)
 • Activitat d'un grup d'alumnes de cicle superior per a la redacció d'una notícia per mitjà de l'ús de bases d'orientació, fulls d'autoavaluació i de coavaluació.

  Ester Ortiz - Escola Jungfrau (Badalona)
 • Departament d'Ensenyament

 • Materials de la Jornada anual de la Xarxa de Competències Bàsiques que es va realitzar el passat 11 de maig a l'institut Bernat El Ferrer de Molins de Rei amb el títol: "L'alumnat com a protagonista del seu aprenentatge".

  Departament d'Ensenyament
 • Projecte realitzat pels alumnes de cinquè i sisè de l'Escola Rellinars

  Escola Rellinars (Rellinars)
 • Aquests documents contenen les dimensions, les competències graduades en tres nivells d'adquisició al final de l'etapa, els continguts clau i diferents propostes metodològiques i d'avaluació

  Departament d'Ensenyament
 • Ernesto Panadero: Doctor en Psicologia Educativa (UAM. Especialitzat en l’eficàcia de l’ús de les rúbriques com a eina d’autoavaluació i autoregulació dels aprenentatges.

   Qüestionari de l'entrevista

  Departament d'Ensenyament
 • Experiment de flotabilitat dels cossos realitzat per alumnes de segon d'educació primària de l'escola Banús de Santa Coloma de Gramanet

  Escola Banús (Santa Coloma de Gramanet)
 •  Experiència de coavaluació de l'alumnat i el professorat. Exposició oral amb alumnat d'ESO i Batxillerat.

  Institut de Bellvitge (L'Hospitalet de Llobregat)
 • Activitat per comparar el dia i la nit realitzada amb alumnes de primer de primària de l'escola Les Palmeres de Santa Coloma de Gramanet 

  Escola Les Palmeres (Santa Coloma de Gramenet)
 • Exemples de bases d'orientació

   Traducció d'enunciats a llenguatge algèbric

   Treball cooperatiu a matemàtiques

   Descripció d'un text descriptiu estàtic 

  Institut Marta Mata (Montornès del Vallès)
 • Rúbriques per a l'avaluació de l'exposició oral de primer, segon, tercer i quart d'ESO realitzades pel grup "Lingua" de l'institut Egara de Terrassa 

  Institut Egara (Terrassa)