logo del Departament d'Ensenyament la Generalitat de Catalunya
El meu XTEC

Formació

  Línies de formació del Departament d'Ensenyament

  Informació general

  Cercador d'activitats

La meva formació

  Els meus certificats

  Les meves activitats

  Pla de Formació de Zona

  Inscripció direcció

  Ateneu
    Materials de formació

  Odissea
    Entorn virtual de formació

Converses pedagògiques

  Sessions per cursos acadèmics

Converses pedagògiques al Departament d'Ensenyament

Les converses pedagògiques tenen per objectiu que els docents de qualsevol etapa educativa, de centres públics o concertats, així com persones vinculades amb entitats col·laboradores del Departament d’Ensenyament, dialoguin sobre temes d’actualitat pedagògica fonamentals per a l’escola.

Cada conversa s’inicia amb una breu exposició inicial del tema, per part d’una persona experta. A continuació, s’obre un espai de reflexió i debat entre totes les persones que hi participen i, finalment, es tanca la sessió amb un resum de les reflexions i, si escau, de les conclusions a què s’hagi arribat.

Les sessions tindran lloc el primer dijous de cada mes a la sala de plens del Departament d’Ensenyament de 17.30 h a 19 h.

Les converses es podran visualitzar en aquesta mateixa pàgina des de l’endemà de la seva realització.

La inscripció per a cada conversa es pot fer fins al matí del mateix dia de la sessió. El nombre màxim d’inscrits és de 50 persones. En el moment en què s’arribi a aquest nombre es tancarà la inscripció.

Vint-i-unena conversa pedagògica

La promoció de la salut des de l’educació física i l’esport

Cada vegada hi ha més evidències que la salut depèn en bona part de la nostra conducta en relació a l'alimentació, l'activitat física, el consum de tòxics i la gestió de les emocions. L'educació física escolar i l'esport són dos àmbits des dels quals es poden implementar programes que incideixin en els hàbits saludables dels infants i els joves. Tanmateix, la màxima eficàcia en promoció de la salut l'aconseguirem quan superem l'àmbit de l'educació física i l'esport i apostem per ser escoles o instituts saludables. I, encara millor, quan ampliem el camp d'intervenció de manera que el nostre barri, districte, municipi o ciutat prengui decisions per la millora dels hàbits saludables de tots els ciutadans.

Iniciaran la conversa: Mariona Violan, Daniel Lara i Domènec Haro.

Dia: 5 de febrer, de les 17.30 h a les 19 h

Lloc: Sala de plens del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202-226, Barcelona)

Inscripció oberta

Converses pedagògiques. Curs 2014-2015

Sessions del curs 2014-2015

Conversa Data Títol
Vintena 4 de desembre de 2014 Mantenir viva la memòria
Dinovena 6 de novembre de 2014 L'educació en valors