logo del Departament d'Ensenyament la Generalitat de Catalunya
El meu XTEC

Formació

  Línies de formació del Departament d'Ensenyament

  Informació general

  Cercador d'activitats

La meva formació

  Els meus certificats

  Les meves activitats

  Pla de Formació de Zona

  Inscripció direcció

  Ateneu
    Materials de formació

  Odissea
    Entorn virtual de formació

Informació general - Curs 2014-2015

A més d'aquestes informacions generals, les activitats de formació telemàtiques organitzades per les unitats del Departament d'Ensenyament tenen les seves condicions específiques.

Inscripcions

La inscripció és un procés que consta de les fases següents:

Sol·licituds de plaça

El personal docent pot demanar la inscripció en una activitat de formació mitjançant el cercador d'activitats.

Entre el 8 i el 18 de gener de 2015 s'estableix un segon torn de sol·licituds. Durant aquest període es pot anul·lar una sol·licitud o modificar la prioritat de l'activitat (Ajuda).

En la sol·licitud de cursos, tallers, seminaris i grups de treball organitzats pel PFZ i per les unitats del Departament, d’Ensenyament, el nombre màxim d'hores que es pot demanar és de 100 i s'han d'ordenar les activitats segons el seu ordre de preferència, donat que s'assignaran, sempre que sigui possible, a partir d'aquesta ordenació.

Assignacions

S'assignen les places disponibles en funció dels criteris prèviament establerts segons les característiques de l'activitat.

En l’adjudicació de les activitats organitzades pel PFZ, les unitats del Departament d’Ensenyament el nombre màxim d’hores d’assignació de les modalitats cursos, tallers, seminaris i grups de treball és de 70. 

Consulta d'adjudicacions

Un cop finalitzat el procés d’assignacions es pot consultar l’assignació a la pàgina de consulta de les meves activitats. La consulta d'assignacions d'aquest segon torn es podrà fer a partir del dia 28 de gener de 2015.

Baixes i/o no seguiment

Si per causes de força major no es pot iniciar l’activitat, heu de comunicar-ho a les persones gestores de l’activitat abans que aquesta comenci, amb la finalitat de poder reassignar la vacant.

Sempre que no es pugui continuar el desenvolupament d’una activitat formativa per causes imprevistes, s’ha de comunicar la baixa a la persona formadora o a les persones gestores de l’activitat.

La no presentació a les activitats o l’abandonament de la formació pot comportar la pèrdua de prioritat en assignacions posteriors.

 

Certificació

Informació general

El Departament d'Ensenyament disposa d'una base de dades on consta la informació dels certificats de participació en activitats de formació, tant les organitzades pel Departament d'Ensenyament com les que es fan amb el seu reconeixement. Aquesta base de dades permet que la certificació de la participació en les activitats de formació permanent del professorat es realitzi per via telemàtica i, per tant, no es lliuraran certificats en format paper. Cliqueu aquí per veure els vostres certificats.

Disponibilitat

Els certificats seran visibles en el lloc web com a molt tard a partir de les quatre setmanes d'haver finalitzat l'activitat.

Si quatre setmanes després d'haver finalitzat l'activitat hom no visualitza el certificat d'assistència, us heu de posar en contacte amb les persones responsables de l'activitat, indicant el codi de l'activitat, el nom i els cognoms, el DNI i el lloc de realització. Per fer-ho s'ha d'entrar a la pàgina web "les meves activitats" i clicar damunt de l'icona del correu de l'activitat corresponent.

Com accedir-hi?

Per accedir a la consulta de certificats es necessita l'identificador XTEC.

Només en el cas que una persona no pugui disposar d'identificador XTEC perquè no compleix els requisits per tenir-lo, sol·licitarà el certificat per correu electrònic a la institució organitzadora de l'activitat.