logo del Departament d'Ensenyament la Generalitat de Catalunya
El meu XTEC

Enllaços

  Els meus certificats

  Les meves activitats

  Pla de Formació de Zona

  Inscripció direcció

  Ateneu
    Materials de formació

  Odissea
    Entorn virtual de formació

Plans de Formació de Zona

 

 

Calendari 2013-2014

Publicació de la oferta formativa

A partir del 15 de juliol de 2013.

Activitats generals per al curs 2013-2014

Les activitats del PFZ pretenen donar resposta a les necessitats de formació d'uns ensenyants i d’uns centres per assolir uns objectius de millora i de canvi de les pràctiques docents o de l’organització i el funcionament dels centres educatius.

Sol·licituds de places

Del 16 al 30 de setembre de 2013.

Consulta d'adjudicacions

A partir del 18 d'octubre de 2013.

Inici de les activitats

A partir del 21 d'octubre de 2013.

Activitats per a l'estiu 2014

Inscripció juny de 2014.
Consulta d’assignacions: finals de juny de 2014.

Inici de les activitats

Les activitats podran iniciar-se a partir de l'1 de juliol de 2014.