logo del Departament d'Ensenyament la Generalitat de Catalunya
El meu XTEC

Enllaços

  Els meus certificats

  Les meves activitats

  Pla de Formació de Zona

  Inscripció direcció

  Ateneu
    Materials de formació

  Odissea
    Entorn virtual de formació

Plans de Formació de Zona

Calendari 2014-2015

Publicació de l'oferta formativa

A partir de l'11 de juliol de 2014.

Activitats generals per al curs 2014-2015

Les activitats del PFZ pretenen donar resposta a les necessitats de formació d'uns ensenyants i d’uns centres per assolir uns objectius de millora i de canvi de les pràctiques docents o de l’organització i el funcionament dels centres educatius.

Sol·licituds de places

Del 15 al 28 de setembre de 2014.

Consulta d'adjudicacions

A partir de l'11 d'octubre de 2014.

Inici de les activitats

A partir del 15 d'octubre de 2014.

Activitats per a l'estiu 2015

Inscripció: juny de 2015.
Consulta d’assignacions: finals de juny de 2015.
Inici de les activitats: les activitats podran iniciar-se a partir de l'1 de juliol de 2015.