logo del Departament d'Ensenyament la Generalitat de Catalunya
El meu XTEC

Presentació

 El CESIRE és un Centre de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa. La seva finalitat és conèixer la recerca en didàctica i educació per promoure i difondre els resultats i adequar-los a les necessitats del professorat. També dissenya i difon activitats i recursos que ajudin al professorat en la seva tasca innovadora.

Contacte

Avda. de les Drassanes, 10
08001 Barcelona
Tel. 938823100
cesire@xtec.cat

mapa

Destacats

 • Competències àmbit cientificotecnològic

  A les pàgines web dels àmbits científic i tecnològic trobareu material que complementa el document de desplegament de les competències bàsiques a l'àmbit cientificotecnològic

  CESIRE
 • Fòrum Internacional d

  Un espai de trobada on figures de rellevància internacional relacionades amb el món de la educació i la tecnologia reflexionin i facin propostes sobre el seu paper transformador en un context digital

  CESIRE
 • Llegir per parlar, llegir per aprendre

  Material didàctic dins el nou programa Llegiu i parleu, que té com a finalitat crear diferents recursos que permetin a la població adulta reforçar l’aprenentatge de la llengua catalana a partir de la lectura

  CESIRE -Adults
 • Educació per a la sostenibilitat

  Recull de recursos que documenten aspectes relacionats amb la sostenibilitat i propostes didàctiques

  CESIRE - Tecnologia
 • Aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera (AiCLE) a Catalunya

  Monografia d'articles sobre l'aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera (AICLE) . Aquest aprenentatge comporta ensenyar de manera integrada continguts des de diferents àrees curriculars i continguts lingüístics, la qual cosa implica saber combinar metodologies diferents amb un objectiu comú

  CESIRE-Llengües
 • Scientix

  Scientix és una comunitat per a l'ensenyament de les ciències a Europa que neix per facilitar la divulgació i intercanvi de coneixements tècnics i exemples pràctics

  CESIRE - Ciències
 • Ordre equivalència COMPETIC - ACTIC

  ORDRE ENS/290/2013, de 12 de novembre, per la qual s'estableix l'equivalència entre els certificats de competència digital (COMPETIC) de l'educació de persones adultes i els certificats de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC)

  CESIRE - Adults

Àmbits

  Científic i Medi

  Educació d'Adults

  Língüístic

  Matemàtic

  Social i cultural

  Tecnològic

ARC