logo del Departament d'Ensenyament la Generalitat de Catalunya
El meu XTEC

Presentació

 El CESIRE és un Centre de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa. La seva finalitat és conèixer la recerca en didàctica i educació per promoure i difondre els resultats i adequar-los a les necessitats del professorat. També dissenya i difon activitats i recursos que ajudin al professorat en la seva tasca innovadora.

Contacte

Avda. de les Drassanes, 10
08001 Barcelona
Tel. 938823100
cesire@xtec.cat

mapa

Destacats

 • III Jornades Ètica i educació | Ètica i cinema

  L'atenció de les III Jornades d'Ètica i educació es centra en el paper que pot jugar el cinema en l'educació en valors ètics. 7 i 8 de novembre a Barcelona

  CESIRE
 • Laboratori remot per a l

  Proposta per a que l’alumnat de secundària pugui realitzar experiments virtuals accedint remotament als laboratoris reals instal·lats a l’ETSETB - UPC

  CESIRE - Tecnologia
 • Aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera (AiCLE) a Catalunya

  Monografia d'articles sobre l'aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera (AICLE) . Aquest aprenentatge comporta ensenyar de manera integrada continguts des de diferents àrees curriculars i continguts lingüístics, la qual cosa implica saber combinar metodologies diferents amb un objectiu comú

  CESIRE-Llengües
 • Una tarda amb... - Atreveix-te!

  Un parell de cicles dissenyats per l'ICE de la UAB amb la voluntat d’actualitzar la mirada que els docents tenim sobre les ciències, la llengua i la matemàtica

  CESIRE
 • Competències àmbit cientificotecnològic

  A les pàgines web dels àmbits científic i tecnològic trobareu material que complementa el document de desplegament de les competències bàsiques a l'àmbit cientificotecnològic

  CESIRE
 • Ordre equivalència COMPETIC - ACTIC

  ORDRE ENS/290/2013, de 12 de novembre, per la qual s'estableix l'equivalència entre els certificats de competència digital (COMPETIC) de l'educació de persones adultes i els certificats de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC)

  CESIRE - Adults

Àmbits

  Científic i Medi

  Educació d'Adults

  Língüístic

  Matemàtic

  Social i cultural

  Tecnològic

ARC