logo del Departament d'Ensenyament la Generalitat de Catalunya
El meu XTEC

Acollida

Materials i recursos

Orientacions curriculars

  Nivells de llengua

  Programacions

  Estratègies docents

Material per a la reflexió

Formació

  Proposta formativa

  Altres formacions

Avaluació

  Avaluació inicial

  Avaluació aules d'acollida

Experiències

  Experiències

  Projectes de treball

Alumnat nouvingut

Aquesta secció vol oferir un conjunt de recursos i materials per facilitar l’itinerari educatiu de l’alumnat nouvingut en el procés de la seva incorporació als centres i en el trànsit a l’accés al currículum ordinari.

Contacte: sial@xtec.cat

Novetats

 • Ja estan disponibles la informació i els instruments d’avaluació que s’apliquen als alumnes que han assistit a les aules d’acollida durant el curs 2014-2015. Entrada de dades a l'aplicació de 2 de juny i el 15 de juliol de 2015

  Servei d'Immersió i Acolliment Lingüístics
 • Jornada per compartir reflexions i experiències en relació al procés d'escolarització de l'alumnat nouvingut.

  22 de juny de 2015. Barcelona

  Servei d'Immersió i Acolliment Lingüístics
 • Recull sistemàtic d’informació sobre 1.264 llengües estructurada en forma de fitxa de diccionari. Hi trobareu el nom de les llengües en català, àrab, gal·lès, alemany, anglès, espanyol, basc, francès, gallec, guaraní, italià, japonès, neerlandès, occità, portuguès, rus, suahili, amazic i xinès, i en la llengua mateixa de què es tracti. Igualment aplega informació sobre la filiació lingüística, el lloc on es parlen, la seva situació sociolingüística, vitalitat, alguns aspectes històrics, etc.

  Més informació

  Accés al diccionari en línia

  TERMCAT
 • Conjunt de materials manipulables de llengua oral per a alumnat nouvingut. Treballa les funcions i els exponents lingüístics relacionats amb l’elaboració d’un àlbum de cromos sobre les tradicions del cicle de Nadal. Es presenta en dues versions que es corresponen al Nivell A1 i A2 d’adquisició de la llengua. Aquests materials han estat ideats i experimentats a l’aula d’acollida de l’escola Els Llorers de Barcelona.

  Materials:

  1. Les festes d'hivern

  2. Àlbum de cromos A1

  3. Àlbum de cromos A2

  4. Cromos de l'àlbum

  5. Icones de l'àlbum

  6. Plantilla per a fer el sobre A1

  7. Plantilla per a fer el sobre A2

  Escola Els Llorers de Barcelona
 • Coelho, Elisabet.

  Barcelona: ICE-Horsori. Quaderns d'educació, núm. 66, 2013.

  Descripció: Guia pràctica per al professorat que ofereix gran varietat d'exemples de bones pràctiques de treball amb alumnes de diverses procedències culturals i lingüístiques.

 • Àrees: Llengua
  Descripció: Material que té la finalitat de reforçar l’aprenentatge i l’ús de la llengua a través de la lectura.
  Consta d’una guia didàctica i 40 fulls que proposen activitats de conversa a partir de la lectura de textos reals de tipologia diversa.

  Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura
 • Treball realitzat per l'alumnat de l'aula d'acollida durant el curs 2012/2013. Es tracta d'una exposició d'objectes que, de manera simbòlica, recullen els sentiments i les emocions dels alumnes. És un exemple d'aplicació a l'aula del curs de formació del professorat Estratègies per a l'acollida emocional (Capses d'anada i tornada).


  Escola Joan Maragall d'Arenys de Mar
 • Col·lecció de cinc contes multilingües (català, castellà, romanès, àrab, xinès, wòlof, quítxua i urdú) adreçada a tots els cicles de primària.  Contenen una proposta didàcticad'activitats

  Associació Punt d'Intercanvi, Linguapax
 • El català i l'occità, com moltes altres llengües, tenen diverses variants dialectals que presenten algunes diferències fonètiques i ortogràfiques. Acaba de publicar-se l'aplicació Galí en la variant de l'occità que es parla a la Vall d'Aran.

  Els exercicis del Galí ja es poden fer en la variant central, nord-occidental, alguerès i l'occitan d'Aran.

  Departament d'Ensenyament

Publicacions

Presentació

 • L’arribada d’alumnat nouvingut als nostres centres suposa un repte important per a tota la comunitat educativa. Per donar-hi resposta, cal preveure una sèrie de mesures específiques que facilitin l’acompanyament de l’alumnat i les seves famílies en la seva incorporació a un context social i cultural nou.

  L’acollida d’aquest alumnat ha d’estar emmarcada dins del Pla d’acollida i integració que el centre té establert amb caràcter general per a tot l’alumnat. Aquestes mesures han de dissenyar una sèrie d’actuacions que assegurin l’acollida de l’alumnat i de les seves famílies, l’organització d’un itinerari d’integració, l’establiment dels suports específics necessaris i la previsió de les mesures de seguiment i avaluació.

  Una de les mesures organitzatives que es poden implementar en relació amb l’alumnat nouvingut és l’aula d’acollida, entesa com un marc de referència i un entorn de treball obert dins del centre educatiu que ajuda a resoldre les inquietuds del conjunt del professorat davant la nova realitat. Aquesta estructura organitzativa facilita l’atenció immediata i més adequada de l’alumnat nouvingut i permet tenir previstes una sèrie de mesures curriculars i metodològiques que garanteixen l’aprenentatge intensiu de la llengua i la progressiva incorporació de l’alumnat a l’aula ordinària.