logo del Departament d'Ensenyament la Generalitat de Catalunya
El meu XTEC

Acollida

Materials i recursos

Orientacions curriculars

  Nivells de llengua

  Programacions

  Estratègies docents

Material per a la reflexió

Formació

  Proposta formativa

  Altres formacions

Avaluació

  Avaluació inicial

  Avaluació aules d'acollida

Experiències

  Experiències

  Projectes de treball

Alumnat nouvingut

Aquesta secció vol oferir un conjunt de recursos i materials per facilitar l’itinerari educatiu de l’alumnat nouvingut en el procés de la seva incorporació als centres i en el trànsit a l’accés al currículum ordinari.

Contacte: sial@xtec.cat

Novetats

 • Conjunt de materials manipulables de llengua oral per a alumnat nouvingut. Treballa les funcions i els exponents lingüístics relacionats amb l’elaboració d’un àlbum de cromos sobre les tradicions del cicle de Nadal. Es presenta en dues versions que es corresponen al Nivell A1 i A2 d’adquisició de la llengua. Aquests materials han estat ideats i experimentats a l’aula d’acollida de l’escola Els Llorers de Barcelona.

  Materials:

  1. Les festes d'hivern

  2. Àlbum de cromos A1

  3. Àlbum de cromos A2

  4. Cromos de l'àlbum

  5. Icones de l'àlbum

  6. Plantilla per a fer el sobre A1

  7. Plantilla per a fer el sobre A2

  Escola Els Llorers de Barcelona
 • Coelho, Elisabet.

  Barcelona: ICE-Horsori. Quaderns d'educació, núm. 66, 2013.

  Descripció: Guia pràctica per al professorat que ofereix gran varietat d'exemples de bones pràctiques de treball amb alumnes de diverses procedències culturals i lingüístiques.

 • Àrees: Llengua
  Descripció: Material que té la finalitat de reforçar l’aprenentatge i l’ús de la llengua a través de la lectura.
  Consta d’una guia didàctica i 20 fulls que proposen activitats de conversa a partir de la lectura de textos reals de tipologia diversa.

  Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura
 • Treball realitzat per l'alumnat de l'aula d'acollida durant el curs 2012/2013. Es tracta d'una exposició d'objectes que, de manera simbòlica, recullen els sentiments i les emocions dels alumnes. És un exemple d'aplicació a l'aula del curs de formació del professorat Estratègies per a l'acollida emocional (Capses d'anada i tornada).


  Escola Joan Maragall d'Arenys de Mar
 • Col·lecció de cinc contes multilingües (català, castellà, romanès, àrab, xinès, wòlof, quítxua i urdú) adreçada a tots els cicles de primària.  Contenen una proposta didàcticad'activitats

  Associació Punt d'Intercanvi, Linguapax
 • El català i l'occità, com moltes altres llengües, tenen diverses variants dialectals que presenten algunes diferències fonètiques i ortogràfiques. Acaba de publicar-se l'aplicació Galí en la variant de l'occità que es parla a la Vall d'Aran.

  Els exercicis del Galí ja es poden fer en la variant central, nord-occidental, alguerès i l'occitan d'Aran.

  Departament d'Ensenyament

Publicacions

Presentació

 • L’arribada d’alumnat nouvingut als nostres centres suposa un repte important per a tota la comunitat educativa. Per donar-hi resposta, cal preveure una sèrie de mesures específiques que facilitin l’acompanyament de l’alumnat i les seves famílies en la seva incorporació a un context social i cultural nou.

  L’acollida d’aquest alumnat ha d’estar emmarcada dins del Pla d’acollida i integració que el centre té establert amb caràcter general per a tot l’alumnat. Aquestes mesures han de dissenyar una sèrie d’actuacions que assegurin l’acollida de l’alumnat i de les seves famílies, l’organització d’un itinerari d’integració, l’establiment dels suports específics necessaris i la previsió de les mesures de seguiment i avaluació.

  Una de les mesures organitzatives que es poden implementar en relació amb l’alumnat nouvingut és l’aula d’acollida, entesa com un marc de referència i un entorn de treball obert dins del centre educatiu que ajuda a resoldre les inquietuds del conjunt del professorat davant la nova realitat. Aquesta estructura organitzativa facilita l’atenció immediata i més adequada de l’alumnat nouvingut i permet tenir previstes una sèrie de mesures curriculars i metodològiques que garanteixen l’aprenentatge intensiu de la llengua i la progressiva incorporació de l’alumnat a l’aula ordinària.