logo del Departament d'Ensenyament la Generalitat de Catalunya
El meu XTEC

Programa biblioteca escolar "puntedu"

  Sobre el programa

  Funcions de la biblioteca escolar

  Centres "puntedu" i convocatòries

  Preguntes i respostes

Marc normatiu i dades

  Normativa

  Directrius i manifestos

  Documents de referència

  Informes i estudis

  Dades estadístiques

Programari de gestió

  ePèrgam

Formació

  Formació general

  Jornades inicials

  Jornades territorials

  Altres formacions

Recursos i eines per a la biblioteca escolar

Biblioteca escolar i família

  Recursos i enllaços

Col·laboració amb la biblioteca pública

  Propostes i estudis de col·laboració

Xarxa de biblioteques escolars

  Presentació

  Xarxa de biblioteques escolars

Experiències

  Experiències

Enllaços

  Enllaços de referència

Programa biblioteca escolar "puntedu"

Convocatòria 2011

Convocatòria pública de projectes Biblioteca escolar "puntedu" 2011

ORDRE ENS/164/2011, d’1 de juliol, per la qual s’aproven les bases generals per a la selecció de projectes de biblioteca escolar “puntedu”, un espai d’aprenentatge i coneixement, duts a terme per centres educatius, i s’obre convocatòria pública per a l’any 2011.

Resolució de la convocatòria de projecres "puntedu" 2011

Resolució de 29 de novembre de 2011 de la Convocatòria per a la selecció de projectes de Biblioteca escolar "puntedu", un espai d'aprenentatge i coneixement, duts a terme per centres educatius. 

Resolució de 13 de febrer de 2012 de modificació de la Resolució de 29 de novembre de 2011 

Convocatòria 2010

Convocatòria pública de projectes biblioteca escolar "puntedu" 2010

ORDRE EDU/123/2010, d'1 de març, per la qual s'aproven les bases generals de les línies de subvencions i projectes del Departament d'Educació i les bases específiques dels programes que les integren, i s'obre la convocatòria pública per a l'any 2010.
( DOGC núm. 5582 - 08/03/2010)
CODI: 221H EN07  

Resolució de la convocatòria pública de projectes biblioteca escolar "puntedu" 2010

Resolució de 6 de juliol de 2010 de la Convocatòria de concurs públic per a la selecció de projectes de Biblioteca escolar "puntedu", un espai d'aprenentatge i coneixement, duts a terme per centres educatius. 

Convocatòria 2009

Convocatòria pública de projectes biblioteca escolar "puntedu" 2009

ORDRE EDU/85/2009, d'11 de març, per la qual s'aproven les bases generals de les línies de subvenció del Departament d'Educació, les bases específiques dels programes que les integren, i s'obre la convocatòria pública per a l'any 2009.

RESOLUCIÓ EDU/602/2009, d'11 de març, per la qual s'aproven les bases generals i específiques que regulen diversos programes i els projectes que els integren que han de dur a terme centres educatius dels quals és titular el Departament d'Educació, i s'obre la convocatòria de selecció per a l'any 2009.

Resolució de la convocatòria pública de projectes biblitoeca escolar "puntedu" 2009

Resolució de 22 de juliol de 2009 de la Convocatòria de concurs públic per a la selecció de projectes de Biblioteca escolar "puntedu", un espai d'aprenentatge i coneixement, duts a terme per centres educatius de titularitat del Departament d'Educació.

Resolució de 22 de juliol de 2009 de la convocatòria de concurs públic per a la selecció de projectes de Biblioteca escolar "puntedu", un espai d‘aprenentatge i coneixement, duts a terme per centres educatius de titularitat municipal o privats concertats.

Convocatòria 2007

Convocatòria pública de projectes biblitoeca escolar "puntedu" 2007

ORDRE EDU/113/2007, de 18 d'abril, de convocatòria de concurs públic per a la selecció de projectes d'innovació educativa del programa de Biblioteca Escolar: "puntedu" (espai de coneixement, aprenentatge i gust per la lectura) duts a terme per centres educatius públics i privats concertats. [DOGC núm. 4876 - 04/05/2007]

Resolució de la convocatòria pública de projectes biblioteca escolar "puntedu2" 2007

Resolució de 29 de juny

Convocatòria 2006

Convocatòria pública de projectes biblioteca escolar "puntedu" 2006

ORDRE EDC/102/2006, de 9 de març, de convocatòria de concurs públic per a la selecció de projectes d'innovació educativa duts a terme per centres educatius públics i privats concertats. [DOGC núm. 4596 - 20/03/2006]

Resolució de la convocatòria pública de projectes biblioteca escolar "puntedu" 2006

Resolució de 15 de juny
Resolució de 12 de juliol - Modificació
Resolució de 16 de juliol - Modificació
Resolució de 27 de novembre - Modificació

Convocatòria 2005

Convocatòria pública de projectes biblioteca escolar "puntedu" 2005

ORDRE EDC/179/2005, de 22 d'abril, de convocatòria de concurs públic per a la selecció de projectes d'innovació educativa duts a terme per centres docents sostinguts amb fons públics de Catalunya. [DOGC núm. 4375 - 02/05/2005]

Resolució de la convocatòria pública de projectes biblioteca escolar "puntedu" 2005

Resolució de 17 de juny
Resolució de 18 de juliol - Modificació
Resolució de 28 d'octubre - Modificació

Centres amb biblioteca escolar "puntedu" 2005-2011

Centres ordenats per municipis

Centres ordenats per nom

Centres ordenats per convocatòries

Centres ordenats per Servei Territorial


Incidències i modificacions en els centres "puntedu"