logo del Departament d'Ensenyament la Generalitat de Catalunya
El meu XTEC

Presentació

La coeducació comporta la promoció d'una educació que potencia la igualtat real d’oportunitats i l’eliminació de tota mena de discriminació per raó de sexe, així com la integració de forma explícita i amb continguts d’aprenentatge de la perspectiva de gènere.

Centres de referència

Efemèrides

Destacats

 • En l’acte, que té lloc el dimecres 6 de maig, a les 10h, al CaixaFòrum, es donaran a conèixer dues noves publicacions amb materials adreçats a professionals que treballen amb adolescents, per a la prevenció de les relacions abusives. També es presentarà un vídeo de sensibilització adreçat a nois i noies, sobre el control en les relacions afectives de parella.

  Generalitat de Catalunya
 • El Departament d’Ensenyament posa a disposició dels centres, equips docents i  comunitat educativa un seguit de recursos i eines per treballar transversalment els valors de l’ensenyament inclusiu, la coeducació, l’equitat i la igualtat d’oportunitats.

  Generalitat de Catalunya
 • Campanya per promoure la reflexió i la revisió individual de cada ciutadà i ciutadana al voltant del concepte equitat de gènere, en el marc de la commemoració el 8 de març del Dia Internacional de les Dones

  Institut Català de les Dones
 • El Departament d'Ensenyament aprova el Pla per a la igualtat de gènere en el sistema educatiu, que té per objectius incorporar la perspectiva de gènere i la igualtat real i efectiva dels homes i les dones en les polítiques educatives, així com promoure la coeducació.

  Generalitat de Catalunya
 • El Departament d’Ensenyament recollint les directrius del Conveni del Consell d’Europa sobre la prevenció i la lluita contra la violència envers les dones i la violència domèstica, fet a Istanbul l’11 de maig del 2011 i que va entrar en vigor l’1 d’agost d’enguany, potencia la coeducació com a eina fonamental per prevenir la violència masclista i homòfoba, reduir conductes de risc i facilitar la detecció prematura de relacions abusives.

  El Departament porta a terme un conjunt d’actuacions i de recursos basats en els pilars de l’escola inclusiva, en la coeducació, en la igualtat de drets, en l’equitat, en els valors i en el respecte a la diferència, com a eix fonamental en la prevenció de la violència masclista.

  Departament d'Ensenyament
 • El concurs és una iniciativa de sensibilització de l'Institut Català de les Dones que es convoca cada any en el marc de la commemoració, el 25 de novembre, del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. El termini finalitza el 10 de novembre de 2014.

  Institut Català de les Dones
 • El Govern ha aprovat el Programa d’intervenció integral contra la violència masclista, que estableix les línies estratègiques i les principals actuacions per avançar en l'eradicació de la violència masclista a Catalunya, tal i com estableix la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

  Generalitat de Catalunya
 • Campanya per promoure l'educació dels nens i nenes en el reconeixement de les diferències, el respecte mutu i la lliure construcció dels seus projectes vitals, subratllant la importància que té el joc com instrument educatiu per al desenvolupament de les habilitats i del potencial dels infants com a persones.

  Institut Català de les Dones
 • Catàleg de recursos de sensibilització en igualtat de gènere que conté exposicions, maletes pedagògiques i altres recursos de sensibilització. Temes que es tracten: la corresponsabilitat, la violència de gènere a la publicitat i als mitjans de comunicació, la memòria històrica, els mites de l’amor romàntic, afectivitat i sexualitat,etc. El préstec d’aquests materials és completament gratuït i té una durada aproximada d’un mes.

  CIRD (Centre d'Informació i Recursos per a les Dones)
 • Vocabulari, publicat en el TERMCAT, que recull prop de 200 termes relatius a l’àmbit LGBT, és a dir, al col·lectiu de lesbianes, gais, bisexuals i transgèneres. Es tracta de terminologia bàsica vinculada amb l’orientació sexual, la identitat sexual i de gènere i la relació del col·lectiu LGBT amb la societat (activisme, drets i família, oci, etc.).

 • Informació sobre la darrera campanya per a joves que ha editat l’entitat Pandora  envers la prevenció del bullying trans/lesbo/homofòbic

 • Guia pràctica per a professionals
  de Joventut per orientar l’actuació en violència masclista amb persones joves

Enllaços d'interès

Documentació bàsica

Definició i introducció al tema de coeducació. Enunciats de diagnosi, propostes d'actuació i recursos alineats amb les actuacions.


Pautes de reflexió i recursos per a l'elaboració d'un projecte de centre


Publicacions