logo del Departament d'Ensenyament la Generalitat de Catalunya
El meu XTEC

Presentació

La coeducació comporta la promoció d'una educació que potencia la igualtat real d’oportunitats i l’eliminació de tota mena de discriminació per raó de sexe, així com la integració de forma explícita i amb continguts d’aprenentatge de la perspectiva de gènere.

Centres de referència

Efemèrides

Destacats

 
 
Programa itinerant de la Mostra adreçat a estudiants de secundària, batxillerat i cicles formatius

Publicacions amb materials adreçats a professionals que treballen amb adolescents, per a la prevenció de les relacions abusives.

Generalitat de Catalunya

El Departament d’Ensenyament posa a disposició dels centres, equips docents i  comunitat educativa un seguit de recursos i eines per treballar transversalment els valors de l’ensenyament inclusiu, la coeducació, l’equitat i la igualtat d’oportunitats.

Generalitat de Catalunya

Campanya per promoure la reflexió i la revisió individual de cada ciutadà i ciutadana al voltant del concepte equitat de gènere, en el marc de la commemoració el 8 de març del Dia Internacional de les Dones

Institut Català de les Dones

Enllaços d'interès

Documentació bàsica

Definició i introducció al tema de coeducació. Enunciats de diagnosi, propostes d'actuació i recursos alineats amb les actuacions.


Pautes de reflexió i recursos per a l'elaboració d'un projecte de centre


Publicacions