logo del Departament d'Ensenyament la Generalitat de Catalunya
El meu XTEC

Presentació

Les Comunitats d’Aprenentatge es defineixen com un projecte de transformació social i cultural d’un centre educatiu i del seu entorn per a aconseguir una societat de la informació per a totes les persones, basada en l’aprenentatge dialògic, mitjançant una educació participativa de la comunitat, que es concreta en tots els seus espais, inclosa l’aula.

Rosa Valls

Documentació

 • Pels centres educatius que decideixen iniciar el procés formatiu en CdA. És imprescindible l’acord del claustre i del consell escolar, i el compromís de formar-se durant tres cursos consecutius

  Departament d'Ensenyament

Comunitats Autònomes

 • per la que es regula el procediment d'inscripció i continuïtat de centres reconeguts com Comunitat d'Aprenentatge i es crea la "Red Andaluza Comunidades de Aprendizaje"

  Junta de Andalucía
 • del Departamento de Educación y Ciencia, per la que s'autoritza la posada en marxa del projecte d'innovació Comunitats d'Aprenentatge en diversos centres de la Comunitat Autònoma d'Aragó

  Gobierno de Aragón
 • del projecte de comunitats d'aprenentatge al País Basc

  Eusko Jaurlaritza - Govern Basc

Novetats

Notícies