logo del Departament d'Ensenyament la Generalitat de Catalunya
El meu XTEC

L'Impuls de la lectura

  Presentació

  Marc normatiu

  Documents de referència

  Centres seleccionats

Línies d'actuació

  Formació ILEC curs 2014-2015

  Jornades i actes literaris

  Activitats sobre el còmic

  Jornades territorials

Materials de formació de l'Impuls de la Lectura (ILEC)

Materials de formació ILEC

Altres formacions

  Altres formacions  

Eines per al professorat

  Materials de reflexió

  Materials didàctics

  Recursos

  Revistes

  Seleccions bibliogràfiques

Pràctiques

  Aula

  Des de la biblioteca

Premis i concursos

Premis i concursos

Enllaços

  Enllaços de referència

L'Impuls de la lectura

El Departament d'Ensenyament participa en el Pla Nacional de Lectura presentat pel Govern de la Generalitat establint com a objectiu estratègic la millora de l'èxit escolar de tot l'alumnat. I ho fa potenciant la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de tota l'escolaritat bàsica per augmentar la competència comunicativa i lingüística i el desenvolupament de l'hàbit lector dels infants i joves, sense oblidar que la competència lectora és la base de molts aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta.

En aquest espai el professorat trobarà adreces d'interès, orientacions, recursos, materials didàctics i bones pràctiques, perquè incorpori i sistematitzi estratègies lectores com a eix vertebrador dels aprenentatges.

Més informació                                                                                 Contacte: sial@xtec.cat

Novetats

 • Ja es pot consultar l'oferta formativa per al professorat per al curs 2014-2015. El període d'inscripció previst és del 15 al 28 de setembre 2014.

  Departament d'Ensenyament
 • Converteix la teva escola en Ambaixadora de la Setmana

  La 32a edició se celebrarà del 5 al 14 de setembre de 2014 a l'Avinguda de la Catedral de Barcelona

  Associació d'Editors en Llengua Catalana
 • Mapa de les fires del llibre de Catalunya 2014

  Publicació que recull les fires del llibre que se celebraran a Catalunya durant el 2014. Té l'objectiu d'acostar-les al públic i de fer visible el llibre en català i aranès.

  Institut Català de les Empreses Culturals. Departament de Cultura

Document de referència

Altres línies d'actuació

Commemoracions

Enllaços d'interès