logo del Departament d'Ensenyament la Generalitat de Catalunya
El meu XTEC

Presentació

Les aplicacions que podem trobar en aquest apartat ens ajuden a fomentar la capacitat de l’alumnat per retenir la informació que recull. No parlem única i simplement d’exercicis de memòria... parlem d’associar, llistar, localitzar, nomenar, o recitar

Competència digital

Recordar

Aplicacions

  • Enciclopèdia en línia

  • Creació de targetes virtuals per facilitar l’aprenentatge de vocabulari

  • Mapes conceptuals en línia

  • Exercicis d’identificació i memorització

  • Organitzador personal

  • Cerca d’informació a la xarxa

  • Píndoles d’àudio per facilitar l’aprenentatge i la creativitat

  • Esquemes, gràfics i “Tag Clouds”

  • Recompte de paraules i núvols lèxics