logo del Departament d'Ensenyament la Generalitat de Catalunya
El meu XTEC

Directori

Associació i entitats

Destacats

 • Grup d

  Grup que promou iniciatives que tinguin com a objectiu la difusió de l'educació en drets humans en els diferents nivells educatius

  Amnistia Internacional a Catalunya
 • Institut Geològic de Catalunya

  L'IGC elabora el mapa geològic de Catalunya, porta a terme programes de cartografia, estudis del sòl i el subsòl,  xarxa sísmica, riscos geològics i facilita informació aplegada en les bases de dades

 • Aulamèdia

  Educació en comunicació.

 • Secretaria de Joventut
  Organisme que posa a l'abast del jovent tot un seguit de serveis: habitatge, instal·lacions, notícies, punts d'informació... Manté una agenda d'activitats i ofereix dossiers d'informació sobre treball, pràctiques, salut, lleure...
 • Associació dels exdeportats republicans dels camps de concentració

 • Amics de la bici

  Agrupació d'usuaris i usuàries de la bicicleta, que fan servir aquest mitjà de transport per desplaçar-se quotidianament. Conté informació sobre ciclisme urbà, cicloturisme, sortides, activitats...

 • Centre Unesco de Catalunya

  Organització governamental dedicada fonamentalment a la difusió dels ideals de la UNESCO. Manté una agenda de les activitats en què participa el Centre

 • Drac Màgic
  Té com a objectiu la difusió de la cultura cinematogràfica. L'apartat cinema i ensenyament presenta la programació cinematogràfica dirigida a l'alumnat de primària i secundària
 • FAPAES Catalunya
  Web de la Federació d'Associacions de Pares d'Alumnes d'Ensenyament Secundari de Catalunya. Proporciona informació completa sobre la federació i altres entitats afins
 • Consorci per a la normalització lingüística
  Entitat que fomenta el coneixement i l'ús de la llengua catalana. Dóna accés a la xarxa de centres, serveis i oficines de les comarques i informa dels recursos lingüístics per a tothom
 • Idescat

  Institut d'Estadística de Catalunya. Anuari estadístic de Catalunya

 • COLBACAT
  Col·legi de doctors i llicenciats en belles arts i professors de dibuix de Catalunya
 • Escola del Consum de Catalunya

  Servei públic gratuït creat per l'Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya que té per objectiu afavorir la presència de l'educació del consum dins de l'àmbit educatiu català

 • Institut Cartogràfic de Catalunya

  Institució encarregada de l'elaboració, la reproducció i la difusió de treballs cartogràfics, permet la descàrrega de sèries publicades i la consulta interactiva

  Institut Cartogràfic de Catalunya
 • Institut de Cultura de Barcelona
  Organisme encarregat de desenvolupar els serveis culturals de la ciutat de Barcelona. Dóna informació sobre museus, festivals, teatre, música, dansa, festes...
 • Mitjans. Xarxa d
  Associació de professionals de la comunicació i l'educació interessats per la comunicació mediàtica i per la seva incidència social i educativa
 • Institut Català de les Dones
  <>Eina informativa dels serveis que ofereix l'ICD, organisme que treballa a favor de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones en diferents camps
 • Col·legi de Doctors i Llicenciats de Catalunya
  Col·legi professional de doctors i llicenciats en filosofia i lletres i en ciències de Catalunya. Ofereixen cursos, activitats, notícies, serveis, fòrum...
 • Associació de Mestres Rosa Sensat
  Web d'aquesta associació de mestres on s'informa dels cursos d'enguany i dels seus grups de treball. Presenta informació completa sobre activitats, formació, publicacions... Dóna accés a la biblioteca
 • Col·legi d
  Activitats, cursos de formació, seminaris, serveis propis i externs d'aquest col·legi professional. Destaca la informació cooperativa i l'àrea col·legial. Té llista de distribució pròpia

Enllaços d'interès

 • Associacionisme i voluntariat a Internet

 • L'educació a la ciutat de Barcelona

 • Internet solidari

 • International Education and Resource Network