logo del Departament d'Ensenyament la Generalitat de Catalunya
El meu XTEC

Eines PDI

Eines PDI

Una potent eina que incorpora el programari dels sistemes de projecció interactiva són les plantilles per crear activitats interactives (Lesson Activity Toolkit).
Les plantilles permeten crear activitats interactives als usuaris encara que no dominin el llenguatge de programació.
 
Alguns exemples poden ser:
plantilles 
  • Anagrama
Aquesta plantilla permet crear una activitat per ordenar lletres per formar una paraula. Hi ha opcions d’incorporar imatges com a ajuda visual. També es pot personaltzar el temps de resposta.
 
   anagrama
  • Ordenar imatges
S’han d’ordenar les imatges per poder fer una seqüència correcta. Aquesta activitat permet ordenar una història, explicar un fet, ordenar nombres,...
 
 ordenar imatges
ordenar imatges
 
  • Identificar imatges

Permet fer activitats de relacionar imatge i text. Aquesta activitat podria ser molt útil a les primeres etapes de l’aprenentatge de lectoescriptura.

 identificar imatges
 
 
  • Fer parelles

Eina per crear jocs de memòria, es pot seleccionar el nombre de parelles d'imatges.

fer parelles

 
  • Arrossegar i col·locar
 arrastrar i col·locar
 

Trobar i compartir materials

Les pissarres digitals interactives estan cada vegada més presents a les nostres aules i el professorat elabora materials que val la pena compartir i posar a disposició de la comunitat educativa. És per això que Alexandria disposa d’un servei específic per a aquest tipus de materials.

També hi ha generadors d’activitats flash que es poden incorporar a les projeccions interactives: