FORMACIÓ INTERNA DE CENTRE - ZER REQUESENS

EL CÀLCUL MENTAL A L'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha coordinat i produït aquests materials didàctics. Tots els continguts, excepte les imatges de persones clarament identificables, estan sota una llicència Creative Commons 3.0 del tipus by- nc -sa.

FASE BLOC ACTIVITAT
Presenc.
Indiv.
DATA
1 - Inicial Guia 
Claustre
06-11-2013
Índex
1 h
1 ses.
0 h
Itinerari càlcul
Autodiagnosi
1 h
cada mestre/a
2 - Planificació Bloc 1 Què pensem sobre el càlcul
2 h
1 ses.
1 h
Per escoles
Activitat 1  Hem sentir dir...
Bloc 2 Què ens demana el currículum

Coordinació

20-11-2013

Activitat 2 - Full de treball 1
Activitat 2 - Full de treball 2
Activitat 2 - Full de treball 3
Activitat 2 - Full de treball 4
Bloc 3 Proves externes d'avaluació
Per escoles
Activitat 3 - Full de treball
Bloc 4 Esquema de continguts partint de la mirada experta

Claustre

11-12-2013

Activitat 4 - Mapa del Càlcul (NCTM)
Bloc 5 Identificació d'objectius i adaptació de l'itinerari
Activitat 5 - Full treball i doc. per carpeta de formació 1
3 - Construcció i experimentació Bloc 1 Cap on hem d'anar
2 h
1 ses.
1 h
Escola
Activitat 1   -   Full de treball 1 05/02/2014
Activitat 2   -  Cap a un càlcul més comprensiu
Bloc 2 Significat de les operacions
2h
1 ses.
19/02/2014
Activitat 1 Situacions que caldria presentar
Ampliem els coneixements
Significat de les operacions, resum centre
Significat de les operacions, resum cicle
Activitat 2 Relacions entre operacions
2 h
12/03/2014
Relacions entre operacions aritmètiques
Relacions entre operacions, debat, full treball
Activitat 3 Portem una activitat a l'aula
2 h
Exemples de problemes i operacions
Doc. per carpeta formació
Bloc 3 Control del resultat    
Activitat 1 Per calcular bé cal un nombre fort
2 h
1 ses.
Escola 
Què és important que facin d'EI a CS
Material de formació
Materials per treballar la numeració a EI
Punts focals a EI
Propostes de treball a EI, material SEP EI Inicial
Propostes de treball a EI, material SEP EI Intermedi
Propostes de treball a EI, material SEP EI Final
Propostes de treball a EI, resum
Materials per treballar la numeració a CI, presentació
Punts focals a CI
Propostes de treball a CI, material SEP
Materials per treballar la numeració a CM, presentació
Punts focals a CM
Propostes de treball a CM, material SEP
Materials per treballar la numeració a CS, presentació
Punts focals a CS
Propostes de treball a CS, material SEP
Treballar la numeració - Full de treball
Activitat 2 Activitat 2. Material formació
2 h
1 ses.
 
Escola
Conèixer l'efecte de les operacions
Descobrim l'error - Full de treball
Acords - Document per a la carpeta de formació  
Activitat 3 Portem una activitat a l'aula
2 h

Portar-ho pensat de l'escola. 28/05/14

Portem una act. a l'aula - Document per a la carpeta FIC
Bloc 4 Diverses formes de calcular
2 h
1 ses.
Escola i claustre
Activitat 1 Estrategies construïdes
Material de formació: estratègies
Identifiquem estratègies - Full de treball
Discutim sobre estratègies - Full de treball
Activitat 2 Els algorismes escrits
2 h
1 ses.
Escola i claustre
Material de formació: Algorismes escrits de càlcul
Material de formació: Altres algorismes.
Debat sobre algorismes - Full de treball
Activitat 3 Material de formació: algunes idees sobre ...
2 h
Individual i escola abans del 04/06/14
Alguns jocs i problemes amb calculadora
L'ús de les calculadores i altres eines
4 - Final Acords i compromisos
1 h
1 ses.
1 h
25/06/14
  Mapa de càlcul, acords de centre - Full de treball
Preparació acords de centre - Full de càlcul
Acords de centre sobre càlcul - Document per a la carpeta FIC
En què hem avançat
  Adaptació de l'Itinerari de centre, Fase 2, Bloc 5 act. 5, ja fet
Valoració de l'Itinerari de formació
Què podem incorporar
  Incloure les reflexions a la pàg. 2 del Doc. per carpeta de form. 7
Projecció de futur
1 h
1 h
  Incloure les reflexions a la pàg. 3 del Doc. per carpeta de formació
Avaluació del procés i del resultat
  Incloure les reflexions a la pàg. 3 del Doc. per carpeta de formació
Autoavaluació
  Penseu quines respostes hi donarieu ara i valoreu el canvi produït