ESCOLA DE DARNIUS

L’escola Mont-roig de Darnius es troba dins del nucli urbà, a prop de la carretera que va a Maçanet de Cabrenys.
Aquest curs, a l’escola hi ha 29 alumnes, que estan repartits en tres aules:
- P3 i P4 (11 alumnes).
- P5 i Cicle Inicial (11 alumnes).
- Cicle Mitjà i Cicle Superior (7 alumnes).
A l’escola hi ha tres mestres tutores. A més, comparteix amb la resta de la ZER quatre mestres especialistes, de música, educació física, francès i educació especial.
Aquesta escola disposa de tres aules i una biblioteca. En el mateix edifici també hi ha la llar d’infants.
L’escola ofereix servei de menjador, que està gestionat per l’AMPA. Es fa dins de l’edifici escolar, però el menjar el fa un restaurant de Maçanet de Cabrenys.
L’AMPA també organitza les activitats extraescolars (anglès i música).