ESCOLA SANT SEBASTIÀ- ZER REQUESENS, SANT CLIMENT SESCEBES

L'escola de Sant Climent es troba situada al costat de la carretera que va a Espolla. El seu nom, -Sant Sebastià-, és degut a una capella on hi havia hagut l'antiga escola.
Aquest curs, a l'escola hi ha 58 alumnes, que estan repartits en quatre aules:
- P3 i P4 (13 alumnes).
- P5
(10 alumnes).
- 1r i 2n, (11 alumnes).
- 3r i 4t (13 alumnes).
- 5è i 6è (10 alumnes).
A l'escola hi ha cinc mestres tutores i un mestre d'Educació física i comparteix amb la resta de la ZER mestres especialistes de música, francès i anglès.
L'escola disposa de cinc aules, un menjador, una biblioteca.

L'escola ofereix servei de menjador, que està gestionat pel Consell comarcal.
L'AMPA organitza les activitats extraescolars.

Mestres

Grups

Alumnat

Ampa

 

Pàgina inicial