WEBs AMB EXEMPLES PER UTILITZAR AMB LA PDI
Material per CMS PDI SdTAC Girona, molt bo
http://genmagic.org/objetos_pdi_matematicas.html
La pissarra digital, pdf de RED.es
Material per EI-CI PDI SdTAC a Girona molt bo
Per pissarres Scrapbook
Mates a EP amb la PDI
http://recursosep.wordpress.com/category/pizarra-digital/
Fraccions per CS
Arxius per a la PDI
http://pizarradigitalinteractiva5.blogspot.com/
http://acacias.wikispaces.com/PDI
Recursos TIC pel mestre
Todo sobre la PDI
Biblioteca d'exercicis PDI, + de 50 EI, EP
Recursos digitals
 Bloc sobre PDI
Escola El Murtal, links per exercicis amb PDI
Exercicis de música que es poden fer en PDI
Tutorials excel·lents
Generadors de fitxes, per PDI o imprimir
Recursos Infantil i primària, Ed. SM
Recursos PDI