ESPOLLA

El poble d’Espolla està situat a la vessant sud de l’Albera. Té una població de 388 habitants (cens de 2001).

Comprèn els veïnats de Baussitges, els Vilars, l’antic terme de Desprac i algunes masies.
Hi trobem la seu del Paratge Natural de l’Albera, un bon nombre de monuments megalítics (dolmen del Barranc...) i fonts d’aigua ferroginosa.
Malgrat que hi ha un sector primari important (31%), dedicat a la vinya i l’olivera, la major part de la població treballa en el sector serveis i fora del poble.