PROJECTE DE BIBLIOTEQUES "PUNTEDU"

Des del curs 2005-06, cada escola de la ZER disposa d'una biblioteca, ja que es participa en el projecte de biblioteques "Puntedu". Gràcies a aquest projecte, la ZER disposa de nou material (llibres, ordinadors...) i d'una mestra que dedica mitja jornada a passar per les quatre escoles per tal que els alumnes puguin anar en grups reduïts a la biblioteca.

Biblioteca de Sant Climent