Esquema
Esquema de la memòria

 Exemple de la memòria (1/2)