Zona Escolar Rural del Solsonès    
Escola Aiguadora
Escola d'Ardèvol
ESCOLES DE LA ZER DEL SOLSONÈS

La Zona Escolar Rural del Solsonès està formada per set escoles: Aiguadora de Navès, La Coma, Lladurs, Ardèvol, Freixinet, Llobera i St. Climenç.

Totes les escoles formen part de la comarca del Solsonès.

Aquestes escoles estan imtegrades en ZER des del 1989, llevat de La Coma que s'hi va integrar el curs 1992-93, éssent així una de les quinze primeres ZERs constituïdes de Catalunya.

La seu administrativa de la ZER i el lloc de trobada habitual del claustre és als SE del Solsonès, a Solsona.

El Solsonès és una comarca amb grans diferències geogràfiques internes. Així podem parlar de la part nord com una zona muntanyenca pertanyent al Pre-Pirineu, i una part sud molt més plana.

Totes les escoles estan situades en un àmbit rural, caracteritzat majoritàriament per un medi de cases aïllades, amb una demografia en retrocés i una majoria de famílies dedicades exclusivament o en part a l'agricultura i la ramaderia. La major part de serveis estan ubicats a la capital de comarca.

Escola Aiguadora - tel. 973 482453
Escola d'Ardèvol - tel. 973473463
2013/20134- 3 unitats 24 alumnes
2013/2014 - 2 unitats 15 alumnes
Escola de La Coma
Escola de Freixinet
Escola de La Coma - tel. 973492635
Escola de Freixinet - tel. 973481877
2013/2014 - 1 unitat 7 alumnes
2013/2014 - 2 unitats 16 alumnes
Escola de Lladurs
Escola de Llobera
Escola de Lladurs - tel. 973299060
Escola de Llobera - tel. 973481696
2013/2014- 1 unitat 11 alumnes
2013/2014 - 2 unitats 18 alumnes
Escola de Sant Climenç
Escola de Sant Climenç - tel. 973481751
ZER del Solsonès - tel. 973481442
agora.xtec.cat/zer-solsones/intranet
escolasantclimen@xtec.cat
2013/2043 - 1 unitat 5 alumnes
2012/2013 - Mestres especialistes
Llengua Anglesa - 2
Ed. Musical - 1
Zona Escolar Rural del Solsonès
  Ed. Física - 1 Ed. Especial - 1
APOSTEM PEL MÓN RURAL