TROBADA METEOROLÒGICA.

El mestre Ramon ens va venir a instal·lar l'estació meteorològica.