TÚMUL (SERÓ).

Vista de les excavacions del túmul de Seró (Monument funerari de finals del Neolític).