ZER GUICIVERVI                                           inici
ACTIVITATS DE ZER                                                                                                                                 

PRIMER TRIMESTRE
Retrobament TOTS Verdú Divendres, 30 de setembre
Teatre en català "El llibre de la selva" 2n - CI Teatre Ateneu Dijous, 27 d'octubre

SEGON TRIMESTRE
Audició musical "Mil colors hi pots posar"
CM Teatre Ateneu Dimarts, 31 de gener
Teatre en català "Racons, més enllà d'un viatge" P5 Teatre Ateneu Dimarts, 14 de febrer
Sortida de la comarca: Sector terciari CM i CS Urgell Dimecres, 15 de febrer
Festa tradicional "LA MONA" TOTS Ciutadilla Divendres, 30 de març
Sortida Cicle Inicial CI Navàs Divendres, 23 de març
Sortida Educació Infantil EI Agramunt Dimecres, 7 de març

TERCER TRIMESTRE
Teatre en anglès "Robin Hood" CS - 6è Teatre Ateneu Dijous, 10 de maig
Sortida de final de curs "Museu Marítim" CI Barcelona Divendres, 18 de maig
Sortida de final de curs "Museu Marítim" CM Barcelona Data a concretar, maig o juny
Sortida de final de Curs CS Tarragona Dijous, 31 de maig
Sortida de final de curs EI Cambrils Divendres, 1 de juny
Jocs de pati TOTS Guimerà Divendres, 8 de juny
FINAL DE CURS TOTS Vilagrassa Diumenge, 17 de juny

ACTIVITATS ANUALS
Projecte interdisciplinari de ZER: “Mediterràniament.zer" Correspondència
Projecte d’Innovació en Llengua Anglesa Revista Escolar "Tots Junts"
Projecte Comènius: “Creativity in a Digital World”

Tallers Intercicles

Pla Català de l'Esport