PROJECTE CURRICULAR DE ZONA

 

PROJECTE EDUCATIU (resum)

1-Trets d'identitat. Principis.

La Zona Escolar Rural del Moianès és una unitat escolar pública formada per les quatre escoles de Calders, Castellcir, l'Estany i Monistrol de Calders, amb l'objectiu d'aconseguir una escola rural de qualitat, democràtica, catalana, integradora, coeducativa i amb un gran respecte a la diversitat. L'escola de Sant Quirze Safaja va formar part de la Z.E.R. del Moianès fins al curs 94-95, any en el qual l'administració educativa va decidir tancar-la. La Z.E.R., però, continua oferint els seus serveis educatius als nens i nenes de Sant Quirze que ho desitgen.
El projecte educatiu de la nostra Z.E.R. pretén ser obert i, per tant, integrador, amb totes les accepcions possibles que té aquesta paraula.
Entenem l'ensenyament bàsic dins del segment d'edat que comprèn els nens i nenes des de zero a setze anys. Per tant, des de la Z.E.R. es potenciaran totes les activitats que tendeixin a crear un projecte educatiu global, en contacte amb les Llars d'Infants i amb els instituts receptors dels alumnes dels nostres pobles.

2-Objectius.


Ens proposem els següents objectius::

3-Metodologia.

El treball a la classe està organitzat de manera que els nens i nenes vagin construint els seus aprenentatges durant la seva estada a l'escola i, a més a més, adquireixin elements suficients per poder continuar aprenent quan deixin l'ambient escolar.
Per tot això, intentem treballar a la "manera constructivista", això vol dir, a grans trets, partir de la realitat de cada nen i nena per avançar significativament en l'adquisició dels diferents aprenentatges, posant èmfasi tant en els resultats com en els processos.
L'organització de la classe es basa en propiciar un marc d'investigació, descoberta i reflexió sobre els temes que volem treballar, ja sigui perquè s'han escollit en assemblea o bé perquè ens venen donats pel Disseny Curricular corresponent.
La materialització d'aquesta manera de treballar és la següent:

4- Comunitats d'Aprenentatge.

 Des  del curs 98-99 portem a terme una experiència innovadora: les  Comunitats d'Aprenentatge.
  Aquest projecte, coordinat per la Universitat de Barcelona,  té per objectiu transformar les escoles en comunitats 
d'aprenentatge.  Les aules s'obren a la participació de les famílies i altres voluntaris,  de manera que tots plegats 
ens impliquem per aconseguir el desenvolupament màxim  de les capacitats de tots els nens i nenes.