SISTEMA MÈTRIC DECIMAL

 
 
 
 
TAULA DE CANVI D'UNITATS
Pissarra per fer els canvis d’unitats més difícils.

 
MÀQUINA DE CANVI D'UNITATS
Aleatòriament ens proposa exercicis d’equivalències entre unitats. Simulador del paper del mestre quan diu a l’alumne si un exercici de canvi d’unitats està ben fet. 
MÀQUINA COMPLEXA DE CANVI D'UNITATS
Aleatòriament ens proposa exercicis d’equivalències entre unitats de longitud complexes i incomplexes. Simulador del paper del mestre. 
 
JCLIC: LONGITUD i CAPACITAT
Conèixer i aplicar les unitats de longitud, la relació que s'estableix entre elles, estimació de mesures conegudes i resolució de problemes.