EL PAL DEL DIABLE

POSICIÓ

Els bastons han d'estar a un quart de la longitud del pal del diable.

Agafeu els bastons seguin la prolongació dels dits índexs.

Si els bastons estan massa oberts, el pal del diable caurà.
També s'escaparà si els bastons estan massa inclinats cap avall.
BONA POSICIÓ.- El cos dret, els braços lleugerament flexionats, els bastons estirats paral·lelament i horitzontals, el pal del diable perpendicular als bastons.
RITME I RECOLLIDA

Llança el pal del diable verticalment a l'altura del cap.

Recull-lo estirant els braços amb una lleugera flexió de cames. Repeteix amb ritme aquest exercici.
.........Llança.........Creua els braços ......Recull, llança i recull normal
Es poden fer els exercicis anteriors amb parelles.
Llançament i recollida amb rotació
Si al llançar el pal del diable aixeques un dels bastons a l'altura de les espatlles ...
... el pal sortirà rodant lleugerament de costat i la parella el rebrà i el tornarà a llançar.
Aprenentatge al terra amb les mans
Passa el pal del diable d'una mà a l'altra.
Has de pensar que el pal ha de baixar fins el terra abans de tornar a llançar-lo
Amb els bastons
El pal del diable es posa al terra i sobre un bastó col·locat horitzontalment.
Aixeca el bastó a l'altura de les espatlles, el pal del diable puja i gira
Al recollir-lo, baixa l'altre bastó fins al terra per a trobar-te de nou en posició de començar un altre cop (però de l'altre costat)
Repeteix el moviment però amb l'altra mà i així successivament, amb ritme.
TIC TAC
Bastons horitzontals i paral·lels, el pal del diable perpendicular als bastons.
Aixecar el bastó dret a l'altura de les espatlles. Recollir lleugerament el braç esquerre cap avall
Aixecar el bastó dret a l'altura de les espatlles, recollir sobre el bastó dret.
Col·locar el bastó esquerre sota del pal del diable per a tornar a la posició d'inici.