LES ALETES

ELS PEIXOS NECESSITEN LES ALETES PER IMPULSAR-SE, GUIAR-SE I FRENAR EL SEU MOVIMENT CAP ENDAVANT.

UN PEIX NO NEDA MAI CAP ENRERA.

LES ALETES ES MOUEN DES DEL TRONC, TENEN UNS MÚSCULS QUE LI PERMETEN AL PEIX PLEGAR-LES I DESPLEGAR-LES I UTILITZAR-LES PER A GUIAR-SE I FER DIVERSOS MOVIMENTS.

LES ALETES ESTAN FORMADES PER UNS RADIS MÉS O MENYS DURS I UNS TELS ENTRE ELLS QUE ELS SERVEIX PER IMPULSAR L'AIGUA.

 

ELS PEIXOS TENEN DIFERENTS TIPUS D'ALETES:

ALETES DORSALS: ESTAN DAMUNT L'ESQUENA I SERVEIXEN PER PROTEGIR DEL BALANCEIG I PER FER VOLTES I PARADES BRUSQUES.

ALETES CABAL O CUA: ÉS L'ALETA DE LA CUA I ÉS LA PRINCIPAL ALETA PER ARRENCAR EL MOVIMENT. TENEN DIFERENTS FORMES

ALETES PECTORALS: ESTAN ALS COSTAT DEL COS, DARRERA ELS OPERCLES. SERVEIXEN D'AJUDA PER NADAR I EN MOLTS PEIXOS PER AGUANTAR-SE EN LA PROFUNDITAT. EN ELS PEIXOS VOLADORS ELS PERMET FER EL VOL.

ALETES VENTRALS: ESTAN SITUADES AL VENTRE ENTRE EL CAP I L'OBERTURA ANAL. MOLTES VEGADES SERVEIXEN PER ADHERIR-SE ALS LLOCS

ALETA ANAL: ESTÀ SITUADA ENTRE L'ANUS O CLOACA I LA CUA