RACONS CLASSE (Agrupació d'alumnes d'una mateixa classe)

Els objectius principals d'aquesta metodologia:

· Atendre la diversitat de cada nen/a.
· Fomentar la socialització, col·laboració, respecte i ajuda mútua dels alumnes dins el grup classe.
· Fomentar el tracte personal en l'aprenentatge i adaptar-lo a cada nivell de maduresa i de treball.
· Fomentar hàbits d'autonomia i d'organització de cada alumne/a.
· Assolir els continguts i els objectius d'aprenentatge de cada racó.

. Aprendre jugant tot gaudint de l'activitat.

 

Aquesta metodologia implica el plantejament d'activitats que es poden fer a nivell individual, per parelles o inclús algunes en petit grup, dins cada grup-classe. Això permet avançar respectant els diversos ritmes d'aprenentatges dels alumnes, rebent el suport necessari del professorat en funció de cada situació.
L'alumnat, encara que acaba realitzant les activitats de tots els racons, al principi són ells mateixos qui decideixen en quin racó volen anar aquell dia. Això esdevé un important element de motivació o alhora afavoreix la capacitat de decisió i autonomia del nen/a.

Control dels racons de classe:

A cada racó hi ha una graella amb tots els noms dels nens i nens de la classe. Quan comença un torn de racons es decideix quin gomet hi enganxarem, per poder controlar quin racó farà cada nen o nena.
Al començament de cada sessió cadascun/a tria on vol anar, i mira si ja té un gomet enganxat. Si ja en té un de ficat, ha de triar un altre racó. A cada racó sols hi poden anar un màxim de 2 alumnes.

A més a P-3, per controlar els nens i nenes que poden estar a cada racó s'utilitza un sistema de medalles. Per poder fer l'activitat, se l'han de penjar i és la mestra qui enganxa el gomet a la graella.

   

 

Temporalització:

És un horari flexible, però normalment es realitzen al dia una sessió matinal o per la tarda d'una durada de mitja hora.

 

RACONS COMUNS ALS TRES CURSOS D'EDUCACIÓ INFANTIL.


RACÓ "FER PARAULES"

 

 

RACÓ "D'ESCOLTAR CONTES"

 

RACÓ "BIBLIOTECA"

 

RACÓ DE LA "CASETA"

 

RACÓ DE "CONSTRUCCIONS"

 

RACÓ DE "TRENCACLOSQUES"

 

RACÓ DE "PLASTILINA"

 

 

 

RACONS COMUNS A P-3 I P-4

RACÓ DE "SANEFES"

 

 

RACONS COMUNS A P-4 I P-5

RACÓ "CONSTRUÏM PARAULES"

 

RACÓ "D'ORDINADOR"

 

 

RACÓ DE "PLÀSTICA"

 

 

RACÓ DE "MATEMÀTICA"

 

RACÓ DE "SERIACIONS"

 

RACONS ESPECÍFICS DE P-3

 

RACÓ "PRE-GRAFIA"

 

 

RACONS ESPECÍFICS DE P-4

RACÓ DE "LLENGUATGE"

 


RACONS ESPECÍFICS DE P-5


RACÓ DE "LLEGIR"


RACÓ DE "LLEGIM DOMINOS "

 


tornar a la web d'educació infantil