TREBALL DE SÍNTESI

COL·LEGI CALASSANÇ - ESCOLÀPIES - BARCELONA

 

WQ WEB QUEST 1996 - PPT COMPATIBLE
WQ WEB QUEST 1996 - PPSX

 

SI FALLESSIN ELS ENLLAÇOS
MODEL PORTADA, ACTIVITAT LLENGUA: https://sites.google.com/site/presentacions1/MODELPORTADADIARI2011.doc?attredirects=0&d=1
MODEL INTERIOR DIARI, ACTIVITAT LLENGUA: https://sites.google.com/site/presentacions1/MODELINTERIORDIARI2011.doc?attredirects=0&d=1

WEB QUEST - PPSX: https://sites.google.com/site/latinorum4eso/TdS_3_ESO_indefmin_p.ppsx?attredirects=0&d=1

WEB QUEST - PPT: https://sites.google.com/site/latinorum4eso/TdS_3_ESO_indefmin.ppt?attredirects=0&d=1
DOCUMENT WORD, ACTIVITAT EDUCACIÓ FÍSICA: https://sites.google.com/site/presentacions1/educaci%C3%B3fisicatds.doc?attredirects=0&d=1

 

ANAR A LA PÀGINA INICIAL