LES RELIGIONS
MATERIALS PER A 3r, 4t ESO i BATXILLERAT
Format Web Quest MIRANT EL MÓN! ccc Clicar botò esquerra, format WQ!
Format PPS MIRANT EL MÓN! ccc Clicar botò dreta (guardar com)!
LES RELIGIONS I CULTURES DE L'ORIENT LLUNYÀ
Buda gegant
Hinduisme
Índia màgica
Iran
Hinduisme/Budisme
Babilònia
Byrmània Myanmar
Xina
Tibet
LES RELIGIONS I CULTURES DE L'ORIENT PROPER
Jerusalem 1
Jerusalem 2
El poble hebreu
Jerusalem 3
Monestirs grecs
Grècia
Islam
Petra Jordània
Àfrica
Egipte1
Egipte 2
Els tresors de Tutankamon
ALTRES RELIGIONS I CULTURES
Machu Picchu

TORNAR A LA PÀGINA INICIAL