El grup de treball "APROFITAMENT DIDÀCTIC DELS JOCS D'ORDINADOR A L'ESCOLA PRIMÀRIA I L'ESO va començar a treballar el curs 1992/93.

Vídeos sobre la utilitat pedagògica dels Videojocs:


Està format per 8 membres, tots mestres i professors en actiu a escoles i instituts del Vallès i del Maresme, i està assessorat per
Begoña Gros Salvat, professora de la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona.

Josep Aguayos Rausa jaguayos@xtec.net
Lluïsa Almazán Alvarez lalmazan@xtec.net
Antònia Bernat Cuello abernat@xtec.net
Manuel Camas Magrí mcamas@xtec.net
Juanjo Cárdenas Ballestero jcardena@xtec.net
Xavier Vilella Miró xvilella@xtec.net