La fam és un problema per a una part molt important de la humanitat. Això ho sabem perfectament en el món occidental, on hi ha moltes persones preocupades per la seva línia i que es gasten molts diners en fer una dieta. Quina contradicció, no? No obstant això, nosaltres continuem vivint i menjant bé cada dia.

De vegades, però, una sola dada concreta ens pot fer trontollar la consciència.


La fam afecta 82 països de la Terra, 41 dels quals són africans. Al món hi ha 840 milions de persones malnodrides.

A Lima (Perú) hi ha més de dos milions de persones que viuen en la pobresa.


A la regió de Savanes  del Togo, país de l'Àfrica de l'Oest, un 69% de la població viu en una pobresa extrema. La taxa de malnutrició crònica en menors de 3 anys és del 24%. La zona està densament poblada, amb una ocupació del 90% del sòl, cosa que provoca una intensa degradació del terreny i la disminució de la fertilitat de la terra. La fam és una amenaça constant; la població mai no sap si podrà disposar de prou aliments per subsistir. L'analfabetisme és un problema generalitzat.


L'ONG Intermón ja fa molts anys que treballa en projectes a l'Àfrica, l'Amèrica Llatina i l'Àsia per tal que milers de famílies puguin assegurar la seva supervivència i encaminar definitivament la seva vida. Si voleu connectar amb el seu web, cliqueu a sobre del nom.


Retorn a "Què és la pau?" REDSPOT.GIF (326 bytes)
Retorn a "Llegim el text al marge del Tirant" BLUEBALL.GIF (901 bytes)
Retorn a "Llegim el text des de la pau" REDSPOT.GIF (326 bytes)
Retorn a l'inici REDSPOT.GIF (326 bytes)