Menú principal


 

El pol sud és el lloc ideal per a establir una colònia lunar perquè les variacions de temperatura són més petites i disposa de més hores de sol . La temperatura mitjana al pol sud és de -50ºC i varia poc entre el dia i la nit.
 

Els habitatges seran com una mena de bunkers a fi i efecte de protegir els inquilins de les radiacions i de les baixes i altes temperatures.
 

Mitjançant l´energia solar les colonies humanes podran disposar d´energia.
 

La lluna no té atmosfera, amb la qual cosa les naus de la terra aterraran verticalment amb l´ajut de retrocohets. Caldrà habilitar, doncs,  un port terrestre.
 

Els vehicles tot terreny seran el medi de transport ideal per l´accidentada superfície de la lluna. Estaran hermèticament tancats i disposaran d´atmosfera interior artificial que permetrà fins i tot pernoctar en cas d´exploracions.
 

La gent podrà comunicar-se amb la Terra mitjançant les antenes parabòliques.
 

A partir del gel dels cràter s´obtindrà aigua, amb la qual cosa,  mitjançant processos electrolítics, es podrà obtenir en les fàbriques oxigen i hidrogen per ser utilitzats com a combustible dels coets. L´extracció d´aigua caldrà fer-la en un recinte tancat a fi i efecte d´evitar-ne l´evaporació.
 

Un dels objectius d´instal.lar una colònia a la lluna és per a construir-hi un observatori astronòmic aprofitant l´absencià d´atmosfera. Particularment seria el lloc idoni per a un radiotelescopi a fi i efecte de detectar senyals de civilitzacions intel·ligents, difícils de detectar a la terra degut a les radiacions d´origen humà.
 

Port marcià: el enginyers veuen la lluna com la base de llançament ideal per anar a Mart. La cosa  rau en que la gravetat de la lluna és una sisena part que la de la Terra, amb la qual cosa enlairar-se de la lluna és més barat que fer-ho a la Terra.