Menú principal


 

El viatge d´anada dura tres dies i mig
 

Avui en dia llançar a l´espai 1 kg de material costa 3 milions de pessetes. Transportar una persona de 70 kg amb 30 kg d´equipatge costaria 300 milions.
 

No hi pot anar qualsevol. Cal tenir una preparació física excel·lent i uns coneixements científics molt bons. A més a més cal tenir una gran estabilitat psicològica i una gran capacitat per treballar en equip. També cal superar un pla d´entrenaments
 

La temperatura mitjana màxima és de 123 C i la mínima - 233 C
 

No caldrà endur-se molta roba perquè encarirà el preu del viatge. A l´interior dels habitatges hi haurà atmosfera artificial amb una temperatura constant i s´hi podrà estar en mànega curta.
 

El menjar a la lluna serà essencialment vegetaria perquè es més factible el cultiu de llegums en hivernacles. que el d´animals en granges. Els especialistes calculen en un 15% les calories d´origen terrestre en una dieta lunar.
 

A la lluna no hi va atmosfera, amb la qual cosa no hi ha ni bacteris, ni virus, ni vida. No caldrà vacunar-se com en un país tropical. L´ambient asèptic de l´interior dels habitatges, dificultarà, però no impedirà la transmissió d´infeccions. No caldran però,  tones d´antibiòtics. Es recomanen fàrmacs contra el mareig ocasionat per la ingravitació.
 

Les Nacions Unides han adoptat un tractat de l´espai exterior que estableix que la lluna és " propietat comú de tota la humanitat " El principi terrestre que les coses són del primer que se les adjudica no té valor a la lluna. Si ens hi volen fer una casa ens haurem de posar d´acord amb les Nacions Unides.