PROTOCOLS DE FÍSICA , QUÍMICA I BIOLOGIA
El sifó d´Heró d´Alexandria
El disc d´aire
El motor de Beakman
Determinació de la puresa del cinc
Estudi experimental de la caiguda d´un regle
Treballs pràctics de Física
Treballs pràctics de Química
Materials per a l´ús de les aules de noves tecnologies per a les ciències 
Protocols de Física, Química i Biologia editats per Fourier System
Pasco Science Experiments (Física, Química, Biologia, Ciencies de la Terra...)
Telescopi de Kepler
nou
La màquina frigorífica
nou